Abp Kupny: Bóg się upomni o łzy dzieci i matek

fot. Radio Rodzina

Pan Bóg nigdy nie był obojętny na łzy ludzi słabych, poniżanych, gardzonych i zabijanych – mówił abp Józef Kupny, podczas Mszy św. w sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach. – Bóg się upomni o młodych chłopaków, którym wciska się do ręki karabin i każe zabijać, o rodziny, które muszą się rozstać i które nie wiedzą czy kiedykolwiek się jeszcze zobaczą, o ludzi ciemiężonych, zabijanych i prześladowanych – dodał hierarcha.

Rozpoczynając homilię, metropolita wrocławski zauważył, że Wielki Post przypomina, że kiedyś człowiek uległ pokusie, aby pozbyć się Boga. – Był w historii ludzkości taki czas, konkretny dzień, miesiąc i rok, że ludzie podjęli decyzję: „na krzyż z Nim” – mówił pasterz Kościoła wrocławskiego.

Abp Kupny przywołał przy tym znak zasłonięcia krzyży w świątyniach, który ma miejsce w drugiej połowie czasu przygotowania na święta Wielkiej Nocy, tłumacząc, że ma on uświadomić, iż w życiu pojedynczych osób, grup, społeczeństw, państw i narodów powraca pokusa, by zabić Boga, wymazać Go z dziejów ludzkości, udawać, że nie istnieje i nigdy nie istniał.

Jednocześnie – jak zauważył abp Kupny – ciszą Wielkiego Piątku – ten czas uświadamia także jak wielką porażkę ponosi człowiek, kiedy Boga zamknie w grobie, pozbywając się tym samym jakiejkolwiek nadziei.

Czas próby dla Europy i świata

Temat porażki ponoszonej przez ludzkość powrócił w homilii metropolity wrocławskiego, kiedy komentował on tekst Ewangelii o kuszeniu Jezusa na pustyni. Wówczas duchowny przypomniał, że trzy próby, którym poddany został Syn Boży, to echa trzech porażek narodu wybranego: kiedy Izraelici oddawali cześć złotemu cielcowi, gdy zapomnieli o Bogu, który ich ocalił i gdy wystawiali Boga na
próbę.

– Dziś dokładnie takie same porażki odnoszą ci, którzy uwierzyli w kłamstwo szatana, że można panować nad światem i aby osiągnąć ten cel są gotowi niszczyć drugiego człowieka, zabijać i poniżać – mówił abp Kupny i dopowiadał: – Ale dziś taką samą porażkę odnoszą ci, którzy w imię korzyści ekonomicznych i politycznych zastanawiają się czy bronić ludzkiego życia, czy stawać w obronie człowieka, któremu odbierane jest życie i odbierana jest godność. Zdaniem pasterza Kościoła wrocławskiego cała Europa i świat znajdują się na pustyni, a szatan wmawia im, że można zamykać oczy na zło, byle zgadzały się zera na kontach, można zabijać, by innych sobie podporządkować, można strzelać do drugiego, byle utrzymać władzę.

Bóg jest blisko prześladowanych

W tym kontekście ksiądz arcybiskup zwrócił uwagę na bliskość Boga, wobec każdego, szczególnie tego, który jest poniżany, słaby i bezbronny i który umiera razem z człowiekiem i poprzez śmierć prowadzi go do zmartwychwstania. – Trzeba dostrzec dziś Jezusa, który jest zabijany w Kijowie, Charkowie, Odessie i wielu innych miastach, bo ktoś uwierzył w kłamstwo szatana, że można panować nadświatem, a drogą do tego jest unicestwienie innych ludzi – mówił abp Kupny, dodając, że Boga nie da się zabić oraz, że oprawcy, którzy dziś zabijają Chrystusa w drugim człowieku staną twarzą w twarz z Bogiem i ze swoimi ofiarami.

– Trzeba dziś także dostrzec Jezusa w twarzach tych, którzy pomagają, przyjmują ludzi szukających wsparcia, otwierają przed nimi swoje domy, dzielą się jedzeniem i tym wszystkim, co mają. Trzeba dostrzec Jezusa w uśmiechu dzieci, które po długich godzinach ucieczki mogę popatrzeć w niebo i nie widzieć już samolotów wojskowych – kontynuował swoje nauczanie metropolita wrocławski.

Kto się w opiekę odda Najwyższemu

Na zakończenie homilii hierarcha przywołał słowa śpiewnego dziś w liturgii psalmu 91:

Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie,
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę…

tłumacząc, że Wielki Post jest czasem przylgnięcia do Boga, nawiązania i umocnienia przyjaźni ze Stwórcą i Zbawicielem.

– W tym Psalmie jest jeszcze przestroga, którą musi usłyszeć świat – stwierdził abp Kupny, dodając: – Bóg zapewnia, że wyzwoli ludzi, którzy dziś żyją w utrapieniu, zatem niech uważają ci, którzy są przyczyną krzywdy drugiego człowieka, bo może się okazać, że walczą z samym Bogiem. A to oznacza, że są skazani na totalną klęskę. My w Chrystusie odnosimy zwycięstwo!

Bezpośrednią transmisję Mszy św. z sanktuarium w Sulistrowiczkach przeprowadziła Telewizja Polonia.

POSŁUCHAJ HOMILII:

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content