Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

fot. Radio Rodzina

Uciekający przed wojną z Ukrainy nie muszą składać dokumentów i podejmować dodatkowych czynności w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności – informuje Urząd Wojewódzki.

Mówi Wojciech Partyka – zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

-Obywatele z Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą także wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych i nie muszą obawiać się także o legalność swojego dalszego pobytu. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia – zaznacza Wojciech Partyka.

W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich, placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Zmiany zasad obsługi w sprawach w sprawach cudzoziemców

Od (2.03.2022) osoby, które posiadają rezerwacje terminu wizyty związanej z obsługą spraw cudzoziemców ( w godzinach 9:00-16:00) proszone są o zgłaszanie się do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wejściem od strony Odry (Bulwar Marii i Lecha Kaczyńskich).

mat. Urząd Wojewódzki

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content