Przyszłość jest nasza

mat. pras.

Na oficjalnej stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego został zamieszczony artykuł promujący projekt Powiatu Wrocławskiego „Przyszłość jest nasza” ( https://rpo.dolnyslask.pl/przyszlosc-jest-nasza/  ). Realizatorami projektu są Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich ( http://sosw.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=127 ) oraz Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach. W ramach projektu wsparcie otrzymują uczennice i uczniowie oraz nauczyciele placówek. Ze środków dofinansowania zostały zakupione także pomoce dydaktyczne do szkół realizujących projekt.

Ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 89 uczennic i uczniów powiatowych placówek oświatowych. Formy wsparcia dla uczniów obejmowały zajęcia indywidualne, grupowe oraz zajęcia rozwijające zainteresowania. Zajęcia indywidualne z uczniami mały charakter terapeutyczny i obejmowały zajęcia z EEG Biofeedback, Biofeedback RSA, terapię pedagogiczną behawioralną, terapię czaszkowo-krzyżową, zajęcia z integracji sensorycznej, indywidualne zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki, rehabilitację z masażem, terapię psychologiczną, logopedyczną, zajęcia metodą Tomatisa oraz terapię ręki. Zajęcia grupowe terapeutyczne to zajęcia w Sali Doświadczania Świata (SDŚ), zajęcia na basenie, hipoterapia, dogoterapia, muzykoterapia, „edukacja przez ruch”, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z tańca oraz kółka zainteresowań; kółko Małych Wynalazców, kółko humanistyczne, kółko matematyczno-informatyczne, kółko plastyczne, a także zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe oraz zaradność życiową i kreatywność. W ramach zajęć rozwijających zainteresowania zostały zorganizowane dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach wyjazdy do Muzeum Architektury oraz do Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu ( https://zsswierzbice.szkolnastrona.pl/a,1347,wycieczka-do-muzeum-sztuki-wspolczesnej, https://zsswierzbice.szkolnastrona.pl/a,1347,wycieczka-do-muzeum-sztuki-wspolczesnej )

W ramach projektu wsparcie otrzymali również nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach. Nauczyciele placówek uczestniczyli w studiach podyplomowych oraz szkoleniach i kursach specjalistycznych: Psychomotoryka, Bilateralna integracja, Terapia Snoezelen, szkolenie Neuroflow etc. Łączenie z różnych form doskonalenia skorzystało 43 nauczycieli.

Zapraszamy na stronę Serwisu Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego i życzymy miłej lektury!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content