69. rocznica śmierci gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”

wikipedia.pl

W tym roku obchodzimy 80. rocznicę powstania Armii Krajowej. 69 lat temu w mokotowskim więzieniu w Warszawie powieszono jednego z czołowych działaczy podziemnego Wojska Polskiego.

Mówi historyk – prof. Tomasz Balbus naczelnik Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Po latach August Emil Fieldorf stał się legendą polskiej wojennej konspiracji. Był wybitnym żołnierzem, jednym z  najważniejszych oficerów Armii Krajowej. Przyjął pseudonim „Nil” na pamiątkę egipskiego etapu drogi z Anglii do okupowanej Polski latem 1940 r.

W wieku 19 lat, po wybuchu I wojny światowej, zgłosił się na ochotnika do Legionów Polskich. Był m.in. uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, kampanii wrześniowej, na krótko przed upadkiem powstania warszawskiego awansował na stopień generała, został również dowódcą Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej. Po wojnie przypadkowo aresztowany pod nieswoim nazwiskiem został wywieziony do ZSRR, w głąb „nieludzkiej ziemi”. Po powrocie aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i w konsekwencji po sfingowanym procesie na podstawie fałszywych oskarżeń skazany na karę śmierci. 24 lutego 1953 r. o godz. 15, na mocy szczególnie upokarzającego dla oficera wyroku, generała „Nila” powieszono w więzieniu mokotowskim. Był najwyższym rangą żołnierzem AK, który padł ofiarą zbrodni sądowej okresu stalinowskiego. Pięć lat później Generalna Prokuratura umorzyła postępowanie karne wobec generała z powodu braku dowodów winy. Dopiero w 1989 r., po upływie 36 lat od jego śmierci, postanowieniem prokuratora generalnego PRL gen. „Nil” został w pełni zrehabilitowany – stwierdzono, że nie popełnił zarzucanego mu czynu, nie dopuścił się zarzuconej mu zbrodni i był całkowicie niewinny. Jego symboliczny grób znajduje się w kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.

Inf. IPN

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content