Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Fot. Tomasz Piekot, Grzegorz Zarzeczny PPP UWr / Fot. Dominika Hull

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji działająca na Uniwersytecie Wrocławskim Pracownia Prostej Polszczyzny opublikowała film, promujący mówienie i pisanie prosto po polsku.

Pracownia Prostej Polszczyzny to jednostka naukowo-badawcza UWr, która od ponad 10 lat zajmuje się prostym językiem polskim. Kierownikiem jest językoznawca dr. hab. Tomasz Piekot, uczeń profesora Jana Miodka, który specjalizuje się upraszczaniu języka polskiego w firmach i urzędach.

Z pomocy językoznawców skorzystały już dziesiątki instytucji. Wszystko po to, by język w komunikacji był czytelniejszy.

Wypracowane zasady wspierają percepcję, ułatwiają zapamiętywanie treści i budują dobre relacje nadawcy z odbiorcą. Więcej na stronie: http://ppp.uni.wroc.pl/

Polski język nie musi być trudny. Mówmy i piszmy #prostopopolsku!

Oto podstawowe zasady:
• Stosuj podmiot i orzeczenie jak najbliżej siebie – i początku zdania. Unikaj wtrąceń.
• Używaj jak najczęściej czasowników. Ożywiają tekst, a każdy z nich opowiada kompletną
historię.
• Pisz osobowo. Unikaj czasowników na -no, -to, się (np. ustalono, podjęto decyzję, uznaje się,
że…) i słów typu można, trzeba, należy, warto.
• Unikaj imiesłowów na -ąc, ponieważ odbiorca dłużej nie wie, kto wykonuje imiesłowową
czynność.
• Unikaj „rzeczowników zombie” na -anie, -enie, -cie. To ukryte czynności, które pozbawiają
tekst życia; np. Niestawienie się skutkować będzie nałożeniem kary.

• Unikaj zwrotów typu: w razie X, z powodu X, na skutek X, w celu X – zwłaszcza na początku
akapitu. Zwroty te zapraszają do tekstu „rzeczowniki zombie”.
• Nie pisz o pisaniu (informuję, wobec powyższego, nadmieniam, wyjaśniam). Wyjątkiem są
początki długich lub relacyjnie trudnych tekstów.
• Pisz oryginalnie. Unikaj słownych natrętów i szablonowych powiedzeń; np. w trosce o coś,
spełniać oczekiwania, wychodzić naprzeciw.
• Unikaj patosu i podniosłego tonu. Efekt ten tworzą „słowa bufony”, np. iż, dokonać,
nadmienić, pragnąć, ufać, mniemać.
• Unikaj wyrazów specjalistycznych. Jeśli wprowadzasz trudny termin, umieść go po prostym
omówieniu (np. w nawiasie).

mat. pras. UWr

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content