Szkolenia psychologiczno-pedagogiczne dla nauczycieli

fot. PJB

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, przy wsparciu Samorządu Województwa rozpoczął realizację projektu szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych z zakresu rozpoznawania problemów emocjonalnych i psychicznych oraz udzielania odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. Samorząd Województwa przeznaczył na ten cel 100 tys. zł.

Odpowiadając na rosnące potrzeby w zakresie problemów emocjonalnych, społecznych i psychicznych uczniów, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu przygotował ofertę 15 godzinnych szkoleń dla wychowawców i nauczycieli. Szkoleniem objętych będzie około 18 szkół podstawowych na terenie Dolnego Śląska.

Pandemia, która wiązała się ze zdalnym nauczaniem oraz ograniczeniem kontaktów rówieśniczych bardzo negatywnie wpłynęła na zdrowie psychiczne uczniów. Dzieci coraz częściej borykają się z taki problemami, jak agresja, zaburzenia nastroju, depresja i wiele innych. Specjaliści podkreślają, że warto zwracać uwagę na takie zachowania jak: rozdrażnienie, płaczliwość, przygnębienie, apatia, brak chęci do działań, czy bezsenność.

W tym trudnym okresie bardzo ważne jest podejmowanie działań, które dostarczą uczniom odpowiedniego wsparcia. Jednym z zaproponowanych przez nas rozwiązań jest edukowanie nauczycieli. Przeprowadzone szkolenia będą źródłem wiedzy, w jaki sposób rozpoznawać oraz radzić sobie z niepokojącymi objawami występującymi u podopiecznych – mówi Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

Głównym celem projektu jest zadbanie o dobrostan psychiczny i emocjonalny dzieci i młodzieży. Szkolenia dla nauczycieli będą odbywać się zdalnie oraz w formie warsztatów stacjonarnych. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się m.in. co robić w momencie wystąpienia kryzysu psychicznego u dziecka oraz gdzie szukać specjalistycznej pomocy. Poznają klasyfikację występujących zaburzeń oraz zapoznają się z systemem wsparcia obowiązującym w naszym kraju. Nauczyciele nauczą się wykorzystywać narzędzia i formy wstępnej diagnozy na poziomie szkoły. Dowiedzą się również, jak stworzyć Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia ze schorzeniem psychicznym i jak wdrożyć go w życie. Do udziału w projekcie szkołę zgłasza dyrektor placówki do 28 lutego 2022 roku poprzez wysłanie karty zgłoszeniowej na adres: dodn@dodn.dolnyslask.pl.

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content