Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej…

13.02.2022 SWIETOSZOW, PRZYSIEGA TERYTORIALSOW 16DWOT, ODBYLA SIE PRZYSIEGA NA SZTANDAR ARMII KRAJOWEJ

Najważniejszą częścią w czasie pierwszej w tym roku przysięgi żołnierzy 16 DBOT  było wypowiedzenie przez wyróżniającego się żołnierza historycznej roty przysięgi, którą złożył na sztandar AK. Przysięgę przyjął kpt. Stanisław Wołczaski, żołnierz AK, Powstaniec Warszawski. W ten sposób żołnierze symbolicznie oddali cześć i szacunek tym, którzy ginęli za Niepodległą Polskę.

14. lutego 1942 roku to dzień powołania AK. Tego dnia, rozkazem Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego, przekształcono Związek Walki Zbrojnej, czyli zbrojne struktury Polskiego Państwa Podziemnego w Armię Krajową. W 2017 roku powstające Wojska Obrony Terytorialnej przejęły tradycję AK.

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. 

Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie cokolwiek by mnie spotkać miało. 

Przysięgę przyjął słowami „Przyjmuję cię w szeregi żołnierzy Armii Polskiej walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią”- kpt. Stanisław Wołczaski, żołnierz AK- Powstaniec Warszawski.

W ten sposób żołnierze symbolicznie oddali cześć i szacunek tym, którzy ginęli za Niepodległą Polskę.

Ferie zimowe zamiast z przyjaciółmi, czy z rodziną spędzili na poligonie. Nie było komfortowo, bowiem zima i zmienne warunki atmosferyczne nie ułatwiały prowadzenia ćwiczeń. Pomimo to 140 Dolnoślązaków ukończyło szesnastodniowe szkolenie podstawowe zorganizowane przez 16 Dolnośląską Brygadę Obrony Terytorialnej. Żołnierze, którzy rozpoczęli szkolenie 29 stycznia, to w większości uczniowie dolnośląskich szkół średnich o profilu wojskowym. Po 3 letniej edukacji militarnej postanowili sprawdzić czego nauczyła ich szkoła i spróbować swoich sił podczas prawdziwego szkolenia wojskowego, w warunkach zbliżonych do bojowych. Przez ostatnie kilkanaście dni poznawali kanony szkolenia wojskowego w warunkach poligonowych. Jednym z wielu elementów szkolenia było wzmacnianie kondycji fizycznej i psychicznej, współpraca i zaufanie na polu walki. Żołnierze uczyli się równocześnie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ewakuacji rannego z pola walki.      

Po dwóch tygodniach szkolenia, przystąpili do całodniowego egzaminu, nazywanego Pętlą taktyczną. Musieli m.in. wykazać się znajomością topografii, umiejętnością czytania map z użyciem kompasu, umiejętnością szybkiego znalezienia bezpiecznego miejsca do zbudowania tymczasowego obozowiska. Po zaliczeniu wszystkich, wymaganych elementów.

13 lutego, na terenach wojskowych w Świętoszowie, złożyli uroczystą przysięgę na sztandar 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej tym samym mając w pełni świadomość, że sztandaru i Ojczyzny będą bronić. 

Ponadto w niedzielę 13 lutego, o godzinie 14.00 – żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej zapalili w swoich miejscowościach symboliczne światełko na grobach żołnierzy AK . Światełko dla Bohatera to wyraz szacunku i honoru dla naszych Bohaterów w 80 rocznicę utworzenia Armii Krajowej.       

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content