Wrocławskie Oblicza Wolontariatu już po raz piąty

fot. Radio Rodzina

Ruszyła piąta edycja Wrocławskich Oblicz Wolontariatu. Zgłoszenia, zawierające opis działań wolontariackich osoby lub grupy można przesyłać do 7 marca. Organizatorem projektu jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Cel przyświecający tej inicjatywie to zauważenie i docenienie osób, które działają na rzecz innych.

Organizacje pozarządowe, jednostki kultury, grupy pomocowe, a także indywidualni mieszkańcy korzystają z pracy wolontariuszy. Ich obecność i zaangażowanie przekłada się na sukces niejednej inicjatywy. Warto doceniać tych, którzy oddają swój czas, wiedzę i umiejętności, by działać na rzecz innych. Trudno zliczyć wszystkich wrocławskich wolontariuszy, z pewnością są ich setki, tysiące. Wrocławskie Oblicza Wolontariatu, to inicjatywa, której dostrzegamy ich zaangażowanie i dziękujemy za pracę, jaką wykonują na rzecz potrzebujących.

Pierwszym etapem Wrocławskich Oblicz Wolontariatu jest przyjmowanie zgłoszeń, w których wskazane są osoby indywidualne, grupy lub rodziny działające wolontariacko we Wrocławiu. Kto może tego dokonać? Właściwie każdy – przyjmowane są od reprezentantów instytucji, organizacji pozarządowych, pracowników firm, w których działa wolontariat pracowniczy, jak również od osób prywatnych. Najważniejsze jest uzasadnienie, przesyłane wraz z nominacją, które w kompleksowy sposób opisuje działalność wolontariusza, wolontariuszki czy grupy wolontariackiej (liczącej minimum trzy osoby).

W jaki sposób przesłać nominację w kategorii indywidualnej lub grupowej? Zgłoszenie powinno trafić do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nie później niż 7 marca. Można je dostarczyć na kilka sposobów:

  • poprzez formularz zgłoszeniowy online zamieszczony na stronie wolontariat.wroclaw.pl
  • przesyłając listem w formie papierowej na adres: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu – zgłoszenie”
  • dostarczając osobiście pod ww. adres lub skorzystać z wrzutni na budynku, przy drzwiach wejściowych, wejście od parkingu, od ul. Janickiego w godz. 8:00-15:00.

Regulamin „Wrocławskich Oblicz Wolontariatu” wraz załącznikami dostępny jest na stronie www.wolontariat.wroclaw.pl. Szczegółowych informacji udziela zespół ds. wolontariatu Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego pod numerem telefonu 71 77 24 991.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content