Olejek CBD – zawierający cenny ekstrakt z konopi siewnych i sposób jego pozyskiwania

mat. pras.

Technologii pozyskiwania CBD z konopi siewnych jest kilka, ale to właśnie ekstrakcja dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym pozwala zachować cenne właściwości wyciągów roślinnych. Metoda ta zapobiega również przekształceniu niektórych składników w taki sposób, że mogłyby one negatywnie oddziaływać na organizm. Na czym dokładnie polega metoda ekstrakcji dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym i dlaczego otrzymany w ten sposób olejek CBD jest tak popularny?

Na czym polega ekstrakcja dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym?

Metoda ekstrakcji dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym zwana jest skrótowo metodą SFE (ang. supercritical fluid extraction). Do pozyskania ekstraktu z CBD i innych kannabinoidów (w śladowych ilościach) wykorzystuje się konopie siewne. Uzyskany ekstrakt z CBD jest mieszany z olejem konopnym i dopiero wówczas powstaje tzw. „olejek CBD”. Należy przy tym podkreślić, że gatunek Cannabis sativa to legalny gatunek konopi, który można uprawiać w Polsce przy spełnieniu różnych warunków przewidzianych w prawie.

Proces ekstrakcji przebiega w zamkniętej instalacji. W ekstraktorze umieszczone zostają konopie siewne. Po uruchomieniu urządzenia dwutlenek węgla zostaje dostarczony ze zbiornika do pompy, która generuje ciśnienia aż do określonego przez operatora poziomu. Dopiero wówczas możliwe jest pozyskanie cennego ekstraktu z rośliny i oddanie go do wbudowanego w instalację separatora. 

Sam stan nadkrytyczny to zjawisko, w którym w wyniku oddziaływania określonej temperatury i ciśnienia modyfikacji ulegają właściwości substancji w tym jej gęstość i lepkość.

Cały mechanizm technologii SFE sprowadza się więc do zmiany stanu stężenia dwutlenku węgla. W stanie nadkrytycznym, gdy ma postać cieczy wyciąga z konopi siewnych ekstrakt, a po rozprężeniu do stanu gazowego wytrąca wyekstrahowane substancje.

Cykl zmiany stężenia powtarza się aż do momentu, gdy z konopi siewnych zostanie wyciągnięte aż około 90 proc. cennych substancji.

Olejek CBD pozyskiwany metodą SFE

Olejek CBD pozyskiwany metodą SFE jest olejem czystym. Próżno szukać w nim rozpuszczalników i związków, które mogą być potencjalnie szkodliwe dla organizmu (takich jak choćby rozpuszczalniki). Podczas ekstrakcji pozyskuje się zarówno wyciąg z CBD, jak i innymi kannabinoidami, choć w śladowych ilościach. Ekstrakt ten mieszany jest z olejem konopnym i dopiero wówczas można mówić o olejku CBD.

Cały proces ekstrakcji dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym przebiega bez konieczności poddawania rośliny działaniu wysokiej temperatury. Dzięki temu nie olejek CBD ma złoty kolor, ale znajdujące się w nim cenne substancje nie tracą swoich właściwości. Jak to możliwe? W metodzie SFE nie dochodzi do utleniania, ponieważ w instalacji wykorzystywanej do ekstrakcji oleju CBD znajduje się wyłącznie dwutlenek węgla w ciekłej postaci, a nie tlen.

Warto przy tym zaznaczyć, że dwutlenek węgla nie wyciąga z konopi siewnych zanieczyszczeń, które miałyby wpływ na jakość olejku. Mimo że same konopie mogą magazynować metale ciężkie (w tym: ołów rtęć, kadm, nikiel), to w procesie ekstrakcji metodą SFE nie przedostają się one do olejku. Jest to jedyna metoda, która pozwala uzyskać czysty produkt. Olejek CBD otrzymywany metodą ekstrakcji dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym produkuje marka CannabiGold.

Bibliografia

  1. H.Sovova, R. P. Stateva, Supercritical fluid extraction from vegetable materials, „Reviews in Chemical Engineering” 2011, nr 27 (3–4), s. 79–156.
  2. M. Trytek, R. Paduch i in., Monoterpeny – stare związki, nowe zastosowania i biotechnologiczne metody ich otrzymywania, „Biotechnologia” 2007, nr 1 (76), s. 135–155.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content