Polska i Czechy zawarły porozumienie ws. Kopalni Turów

fot. Radio Rodzina

Premierzy Polski i Czech podpisali ostateczne porozumienie kończące spór w sprawie Kopalni Turów. Na mocy tego porozumienia Polska i PGE wypłaci Republice Czeskiej oraz Krajowi Libereckiemu łącznie 45 mln euro. 

Komentarz Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego do podpisanego dziś porozumienia kończącego spór w sprawie Kopalni Turów.

To sukces międzyrządowych negocjacji, w których wraz z hetmanem Kraju Libereckiego Martinem Putą reprezentowaliśmy stronę samorządową. Rozmowy obu rządów rozpoczęło spotkanie polsko-czeskiej grupy roboczej w Libercu, które zorganizowaliśmy wspólnie z hetmanem Martinem Putą i które było podstawą dla prac rządowych zespołów eksperckich. Rozmowy trwały od końca maja 2021 roku i objęły wiele spotkań zarówno w Polsce, jak i Republice Czeskiej – m.in. w Kopalni Turów, w Pradze, Warszawie, Libercu i Hradku nad Nysą.

Podpisane dzisiaj porozumienie jest dowodem na to, że partnerskie podejście i dialog są kluczem do wypracowania konsensusu, satysfakcjonującego obie strony. Naszym najistotniejszym celem była obrona tysięcy miejsc pracy w Kopalni i Elektrowni Turów, a tym samym – w całej zachodniej części Dolnego Śląska. Dobro mieszkańców regionu jest dla mnie najważniejsze.

Dziękuję Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu i Premierowi Czech Petrowi Fiali, minister Annie Moskwie, ministrowi Michałowi Kurtyce oraz całej delegacji polskiej za konsekwentnie prowadzony dialog, który umożliwił podpisanie porozumienia. W szczególny sposób dziękuję mojemu Przyjacielowi hetmanowi Martinowi Pucie za otwartość i dobrą wolę, aby wspólnie wyjść z kryzysu, jaki wywołała decyzja unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

Foto: Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content