Jest nowy rektor seminarium duchownego

fot. I.B

Ks. prof. Włodzimierz Wołyniec został mianowany rektorem Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Decyzję o nominacji ogłosił w obecności kleryków i przełożonych abp Józef Kupny.

– Możemy powiedzieć, że ksiądz profesor poniekąd wraca do seminarium, bo ja pamiętam go jako bardzo dobrego ojca duchownego i spowiednika – tak o nowym rektorze mówi ks. Rafał Kowalski, rzecznik metropolity wrocławskiego, dodając, że dla pasterza Kościoła wrocławskiego troska o formację kandydatów do kapłaństwa jest jednym z priorytetów jego posługi. – Ksiądz arcybiskup regularnie odwiedza seminarium, rozmawia z przełożonymi i klerykami, zwracając uwagę na aktualne problemy i jasno określając pewną wizję przygotowania kandydatów do święceń – dodaje ksiądz rzecznik. Decyzję o nominacji ksiądz arcybiskup ogłosił przed chwilą w seminarium duchownym. Spotkała się ona z entuzjazmem kleryków, którzy doskonale znają ks. Wołyńca jako wykładowcę teologii dogmatycznej, a od 2014 r. rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Nowy rektor wrocławskiego seminarium ma 61 lat. Pochodzi z Oławy. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1985 r. we Wrocławiu, a następnie posługiwał dwa lata jako wikariusz w Strzegomiu, po czym podjął studia specjalistyczne w Papieskiej Uczelni Ateneum Świętego Krzyża (Ateneo Romano della Santa Croce) kierowanej przez Prałaturę Opus Dei w Rzymie. Pobyt i naukę w Wiecznym Mieście ks. Wołyniec uwieńczył uzyskaniem tytułu doktora teologii. W 2003 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej, a w 2012 r. tytuł profesora zwyczajnego.  

W przeszłości pracował jako notariusz w Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. Pełnił funkcję duszpasterza akademickiego w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego we Wrocławiu u boku sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza. Był także prefektem, a następnie ojcem duchownym w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W 2001 r. został mianowany wicerektorem Annus Propedeuticus w Henrykowie. Pełnił tę funkcję do 2004 r. kiedy podjął obowiązki prorektora do spraw studenckich Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Od 2014 r. jest rektorem tej uczelni. Aktualnie dobiega końca jego druga kadencja na tym stanowisku. 

Jest kierownikiem I Katedry Teologii Dogmatycznej w Instytucie Teologii Systematycznej PWT, dyrektorem Instytutu Teologii Systematycznej oraz opiekunem naukowym Podyplomowych Studiów Teologii na PWT.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content