Szkolenia dla nauczycieli z pierwszej pomocy

mat. prasowe

213 nauczycieli z marszałkowskich szkół przeszło szkolenie z pierwszej pomocy. Szkolenie poprowadzili ratownicy medyczni z Pogotowi Ratunkowych we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.

Ważne jest, żeby szkoła była dla dzieci i młodzieży bezpiecznym miejscem. W sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu personel szkoły powinien wiedzieć, w jaki sposób postępować. Właściwe i szybkie udzielenie pierwszej pomocy może uratować życie. Poszerzanie wiedzy w tym zakresie, szczególnie w przypadku takiego zawodu, jak nauczyciel jest bardzo istotnemówi Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Podczas szkolenia ratownicy medyczni pokazali, jak postępować przy omdleniach, zadławieniach, zachłyśnięciach, zatrzymaniu akcji serca, złamaniach czy krwawieniach.

Program szkolenia dotyczył postępowania zarówno w przypadku urazów, jak i nieurazowych stanów nagłych adekwatnie do specyfiki danej szkoły. Szkolenia realizowane były głównie w oparciu o warsztaty i ćwiczenia z wykorzystaniem m.in. manekinów do resuscytacji czy treningowych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Dobra atmosfera panująca podczas szkoleń dodatkowo pozytywnie wpływała na proces edukacji. Uważam, że ta forma i sposób prowadzenie szkolenia dają nam „zielone światło” na wspólne realizowanie przyszłych projektów w tym zakresie – komentuje Andrzej Raczyński, ratownik medyczny Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Szkolenia spotkały się z dużym zainteresowaniem nauczycieli, w ramach wielu dyskusji udało się podczas nich rozwiać wiele mitów związanych z pierwszą pomocą oraz wątpliwości dotyczących postępowania z poszkodowanymi. Zarówno uczestnicy szkoleń, jak i instruktorzy nie mieli wątpliwości, że temat pierwszej pomocy jest ważny i szkolenia z tego zakresu powinny być realizowane cyklicznie.

Szkolenia z pierwszej pomocy, które odbyły się w naszej szkole łączyły wykłady oraz nauczanie umiejętności praktycznych, uczyły zaawansowanych technik i procedur, jak działać profesjonalnie i szybko zarówno w pojedynkę, jak i w zespole. Kursy, prowadzone jako ciągła możliwość kształcenia przekazują wiedzę i umiejętności, które mają zapewnić optymalną opiekę nad poszkodowanym. W życiu codziennym będziemy wielokrotnie zdawać egzamin z pierwszej pomocy. Najwyższą oceną będzie uratowanie życia drugiego człowieka – mówi Paweł Bondaruk nauczyciel w Dolnośląskim Zespole Szkół w Karpaczu.

Zdarzenia losowe przytrafić się mogą każdemu bez względu na miejsce lub czas. Często świadkami takich sytuacji są osoby zawodowo niezwiązane z medycyną ani ratownictwem medycznym. Z tego powodu umiejętność właściwego postępowania w sytuacjach kryzysowych, powodujących konieczność udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym przed przybyciem służb specjalistycznych, jest bardzo ważna. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, zachowując spokój oraz rozważnie i umiejętnie działając, może przyczynić się do uratowania czyjegoś życia.

Pierwsza tura szkoleń objęła wszystkich nauczycieli z 10 marszałkowskich szkół:

 1. Dolnośląska Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym „Orlik” w Kudowie Zdroju

2. Dolnośląski Zespół Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu

3. Dolnośląski Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci „Jagusia” w Kudowie – Zdroju

4. Dolnośląski Zespół Szkół Medyczno – Sportowych w Świdnicy

5. Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu

6. Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach

7. Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze

8. Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej – Curie we Wrocławiu

9. Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek  Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu

10. Dolnośląski Zespół Szkół w Lubinie

W kolejnej turze przeszkoleni zostaną nauczyciele z pozostałych 7 szkół województwa dolnośląskiego.

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content