Powołano Związek Pracodawców Szpitali Dolnośląskich

mat. prasowe

W Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu, odbyło się spotkanie założycielskie Związku Pracodawców Szpitali Dolnośląskich z siedzibą w Legnicy. Wynikiem spotkania było przyjęcie i podpisanie uchwały założycielskiej oraz statutu. Powołany został czteroosobowy Zarząd Związku oraz Rada Związku. Dokumenty zostaną złożone do Krajowego Rejestru Sądowego.

Związek Pracodawców Szpitali Dolnośląskich został powołany, aby zrzeszać szpitale województwa dolnośląskiego. Podstawowym celem Związku będzie reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów wobec administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, samorządów zawodowych, Narodowego Funduszu Zdrowia, związków zawodowych pracowników i innych podmiotów.

Założenie Związku Pracodawców Szpitali Dolnośląskich przede wszystkim ma pozytywnie wpłynąć na zacieśnianie współpracy między podmiotami medycznymi oraz na ich integrację. Jest to szczególnie ważne w obecnych czasach, gdy system ochrony zdrowia mierzy się z wieloma wyzwaniami. mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Do zadań Związku będzie należeć również oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego funkcjonowania szpitali oraz występowanie do organów, posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami i opiniami w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Ponadto Związek będzie prowadzić działania na rzecz podniesienia jakości świadczeń zdrowotnych, doskonalenia kadr oraz rozwoju rynku pracy. Będzie brał udział w negocjacjach w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz w celu zawierania porozumień. Związek będzie zajmować się również prowadzeniem doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego.

Organizacja pracodawców powstała w celu zacieśnienia współpracy między jednostkami ochrony zdrowia funkcjonującymi na terenie naszego województwa Jest reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie praw i interesów związków pracodawców. Chcieliśmy, aby nasz głos był słyszany, jako reprezentanci największego budżetu w zakresie ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku będziemy mogli uczestniczyć w negocjacjach z płatnikiem publicznym oraz w rozmowach o przyszłości zdrowia z przedstawicielami Ministerstwa. W grupie siła – mówi Anna Płotnicka – Mieloch, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Szpitali Dolnośląskich, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

Członkowie będą mogli liczyć na wsparcie w negocjacjach z jednostkami dysponującymi środkami publicznymi przeznaczonymi na ochronę, profilaktykę i promocję zdrowia. Związek będzie również współdziałać z administracją publiczną, związkami zawodowym, uczelniami, szkołami zawodowymi i innymi organizacjami.

W skład Związku na te chwilę weszło 16 podmiotów marszałkowskich:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
 • Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu
 • Dolnośląskie Centrum Onkologii, Hematologii i Pulmonologii we Wrocławiu
 • Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
 • Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
 • Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
 • Wojewódzkie Centrum Kotliny Jeleniogórskiej
 • Szpital Ginekologiczny w Wałbrzychu
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
 • Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
 • Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
 • Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
 • Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content