Uniwersytet Wrocławski w sieci Uniwersytetów Europejskich

fot. MB

Uniwersytet Wrocławski i portugalski Uniwersytet w Minho dołączają do europejskiego sojuszu uniwersytetów Arqus. To oferta dla studentów i pracowników nowych form kształcenia i mobilności. 

Mówi prof. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Partnerstwo uniwersytetów w sojuszu to przede wszystkim oferta dla naukowców i badaczy na tworzenie wspólnych projektów naukowych realizowanych przez pracowników kilku uczelni z sojuszu (Granada, Bergen, Graz, Lipsk, Lyon, Padwa, Wilno, a teraz Minho i Wrocław).

Sojusze uniwersytetów europejskich wypracowują wspólne programy nauczania (licencjacki i magisterskie), tworzą wspólne projekty stacjonarne i zdalne (kursy od dwóch tygodni do pół roku), wspólne kursy, w których bierze udział kilka uniwersytetów i ich studenci. 

„Arqus European University Alliance” to jeden z europejskich sojuszy uniwersyteckich. Sojusze powstały po to, by badacze z różnych krajów, wykorzystując potencjały swoich placówek, prowadzili wspólne badania. Są one finansowane z grantów Unii Europejskiej przeznaczonych właśnie na wspieranie projektów w sojuszach uczelni badawczych. W Europie jest kilka sojuszy. Arqus w momencie powstania w listopadzie 2018 roku był jednym z najlepiej ocenionych przez komisję konkursową w Brukseli. Teraz te Uniwersytety na swój pokład przyjmują Uniwersytet Wrocławski. To dla wrocławskiego Uniwersytetu milowy krok. Staje się uniwersytetem w europejskiej sieci.

mat. prasowe/inf.wł.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content