Na PWr zostaniesz specjalistą od nowych technologii i zadbasz o klimat

Foto: Politechnika Wrocławska

Do 18 lutego na Politechnice Wrocławskiej trwa zimowa rekrutacja na studia II stopnia. Jedną z dwóch nowości w naszej ofercie jest kierunek – gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu. Studenci będą mieli okazję nauczyć się, jak rozwijać innowacyjne technologie związane m.in. z recyklingiem, bioinżynierią i walką ze skutkami zmian klimatycznych.

– To studia obejmujące kwestie prawne, zarządzanie i wiedzę technologiczną. Chcemy szkolić inżynierów technologii i doradców technologicznych, ale także specjalistów od prawa krajowego i europejskiego, którzy wkrótce będą mieli ogromny wpływ na niemal każdą dziedzinę naszego życia – mówi dr inż. Piotr Jadwiszczak, prodziekan ds. finansowych i ogólnych na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to strategia zrównoważonego rozwoju gospodarczego obejmująca świadome zarządzanie cyklem życia produktów, odzysku i ponownego wykorzystania surowców, a przez to zmniejszenie uzależnienia od wyczerpujących się surowców oraz tradycyjnych źródeł energii.

– Odzysk i ponowne wykorzystanie wszelkiego rodzaju odpadów i wody, rekultywacja terenów zdegradowanych, a także monitorowanie, łagodzenie i adaptacja do zmian klimatycznych – przez długie lata na pewno nie zabraknie pracy dla absolwentów tego kierunku – podkreśla prof. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa, prodziekan ds. dydaktyki i rozwoju kadry na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Na gospodarkę o obiegu zamkniętym i ochronę klimatu mogą aplikować wszyscy absolwenci studiów inżynierskich I stopnia. W trakcie nauki będą mogli wybrać jedną z dwóch specjalności – ochronę klimatu lub gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Wśród kluczowych przedmiotów na specjalności ochrona klimatu znalazły się nie tylko zajęcia związane z monitoringiem, zapobieganiem i łagodzeniem zmian klimatycznych, lecz również dotyczące zarządzania środowiskiem oraz pozyskiwania i przetwarzania danych środowiskowych. Z kolei zajęcia na specjalności gospodarka o obiegu zamkniętym związane są z materiałami biodegradowalnymi, recyklingiem czy najnowszymi technologiami odnowy i oczyszczania wody.

Nowością na kierunku jest tzw. projekt zintegrowany. W trakcie tego kursu zadaniem studentów będzie przygotowanie kompleksowego rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i ochrony klimatu na konkretnym przykładzie. W trakcie studiów organizowane będą też otwarte wykłady prowadzone przez specjalistów z firm i organizacji współpracujących z Wydziałem Inżynierii Środowiska.

Rekrutacja na studia II stopnia na Politechnice Wrocławskiej potrwa do 18 lutego. W zimowej ofercie mamy jeszcze jeden nowy kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy.

Foto: Politechnika Wrocławska

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content