35,5 mln złotych na zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych

mat. prasowe

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, warsztaty i kółka zainteresowań – to tylko niektóre z wielu aktywności, które dolnośląskie szkoły podstawowe będą mogły sfinansować dzięki nowemu konkursowi zorganizowanemu przez samorząd województwa. Suma dofinansowania projektu ze środków unijnych sięga 35,5 miliona złotych.

-Złożono 157 wniosków z czego dofinansowanie otrzyma 107 z nich. Na dofinansowanie projektów pierwotnie przeznaczyliśmy ponad 24,5 mln złotych, jednak ze względu na dużą liczbę wniosków, która otrzymała pozytywną ocenę merytoryczną zadecydowaliśmy o zwiększeniu dofinansowania o ponad 10 mln zł. –  mówi Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Marszałek Cezary Przybylski wylicza także na co zostaną przeznaczone środki.

Zajęcia dedykowane są także dla dzieci z niepełnosprawnością jak dogoterapia czy hipoterapia – mówi Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnoślaksiego.

Pandemia koronawirusa to trudny czas dla uczniów szkół – zwłaszcza tych najmłodszych. Dlatego też chcemy wesprzeć dzieci i nauczycieli dolnośląskich szkół podstawowych, zmniejszając negatywne skutki wywołane pandemii – mówią przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Minimalna wartość projektu w konkursie wynosiła 50 000 zł,  a maksymalny okres realizacji to 12 miesięcy. Wnioskodawcy pokryli 15% wkładu własnego. Konkurs był skierowany wyłącznie do organów prowadzących szkoły podstawowe z terenu województwa dolnośląskiego z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Całkowita wartość projektów rekomendowanych do dofinansowania wynosi 42 miliony złotych, z czego wartość środków europejskich to 35,5 miliona złotych. Konkurs jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.            

mat. prasowe/inf.wł.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content