Samorząd Województwa Dolnośląskiego wspiera osoby z niepełnosprawnościami

mat. prasowe

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił dwa konkursy ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Pierwszy z nich dotyczy prowadzenia Ośrodków Czasowego Pobytu, natomiast drugi udostępniania usług asystenckich. Adresatami konkursów są organizacje pozarządowe prowadzące działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Mówi Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Drugi konkurs dotyczy tworzenia Ośrodków Czasowego Pobytu, dodaje wicemarszałek.

Na realizację tych zadań Samorząd Województwa przeznaczył 3 mln 600 tys. zł.

Ogłoszenie konkursu jest kontynuacją wcześniej podjętych działań. W wyniku konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego z końcem 2020 roku, na terenie naszego województwa w 2021 roku działały dwa Ośrodki Czasowego Pobytu prowadzone przez Fundację Promyk Słońca oraz Fundację Suweren w partnerstwie ze spółką Sanatoria Dolnośląskie. Utworzenie Ośrodków było odpowiedzią na apel Radnych Sejmiku Województwa dotyczący wsparcia rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami pod koniec 2019 roku Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs ofert na realizację usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na lata 2020 i 2021 r. Obecnie ogłoszony konkurs jest jego kontynuacją.

Fundacje realizujące usługi asystenckie w 2020-2021r.:

– Polski Związek Niewidomych

– Fundacja Eudajmonia

– Fundacja Przystań w Ścinawie

– Manufaktura Inicjatyw

– Fundacja Imago

– Fundacja Ludzka Sprawa

Ilość beneficjentów niepełnosprawnych, którzy skorzystali ze wsparcia: 303

Ilość zrealizowanych godzin asystentury: 39 036

Do obydwu konkursów przystąpić mogą organizacje pozarządowe. Oferty można składać od 24 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r. włącznie, w jeden ze wskazanych sposobów:

  1. Oferta w formie papierowej
  2. Poprzez aplikację Generator eNGO wraz z wersją papierową
  3. Poprzez aplikację Generator eNGO wraz z wersją przesłaną ePUAP-em
  4. Oferta w wersji elektronicznej przesłanej ePUAP-em

Treść pełnych ogłoszeń konkursowych można znaleźć na stronie:

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content