Państwo w Państwie? Czyli jak Rada Osiedla zmieniła organizację ruchu na Księżu Wielkim [aktualizacja]

Screen: Google Maps

Księże Wielkie to część osiedla Księże, gdzie mieszka ok. 6 tys. mieszkańców. Księżanie (bo tak zwyczajowo mówi się na mieszkańców tego osiedla) codziennie muszą się zmagać z olbrzymim korkiem, który w porannych godzinach szczytu występuje na ulicy Opolskiej. Wcześniej mieli alternatywę w postaci korzystania z ul. Rybnickiej, która pozwalała im na wyjazd na ul. Opolską w dalszym jej etapie, co stanowczo skracało czas dojazdu do centrum.

Nasz rozmówca – Jakub Karolak, mieszkaniec Księża Wielkiego przybliża, jak zorganizowany był jeszcze do niedawna ruch na ul. Rybnickiej.

Wszystko się zmieniło kilka miesięcy temu, kiedy to Rada Osiedla Księże po porozumieniu z Wydziałem Inżynierii Miejskiej wprowadziła ruch jednokierunkowy na ul. Rybnickiej w stronę osiedla, a nie w stronę ul. Opolskiej. Rada zrobiła to dzięki petycji, pod którą podpisało się 62 mieszkańców.

– Wiedzieliśmy o tym, że będzie część Rybnickiej jednokierunkowy, jednak ruch miał zostać zmieniony, kiedy zostanie przeprowadzony remont na ul. Pszczyńskiej, remontu tam nie było, a zmiany w ruchu zostały wprowadzone – komentuje sprawę nasz rozmówca.

To nie koniec utrudnień dla mieszkańców, ponieważ z końcem listopada niewielki odcinek ul. Rybnickiej, tuż za kościołem NMP Wspomożycielki Wiernych, który wpada w ul. Świątnicką został wyłączony z ruchu między godziną 6:00 a 9:00, tym bardziej utrudniając mieszkańcom wyjazd z osiedla. Okazało się, że w tej sprawie zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, w których wzięło udział ok. 20 osób.

Zapytaliśmy, kto złożył taką propozycję dot. wyłączenia z ruchu części ul. Rybnickiej?

Przez zmiany wprowadzone na ul. Rybnickiej, alternatywą stała się ul. Czechowicka, a to nie spodobało się części mieszkańców tej ulicy…

Mieszkańcy Księża Wielkiego mają dość i wystosowali petycję, pod którą podpisało się 411 z nich. W petycji żądają cofnięcia zmian na ul. Rybnickiej, a do tego szerokich konsultacji społecznych z prawdziwego zdarzenia. Pismo wysłali do Rady Osiedla, Wydziału Inżynierii Miejskiej oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia. Do tematu powrócimy po kontakcie z Radą Osiedla oraz WIM.

AKTUALIZACJA

Mieliśmy okazję odwiedzić Radę Osiedla Księże i wyjaśnić niektóre kwestie zawarte w artykule dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Rybnickiej.

Pierwsza kwestia, która została poruszona dotyczyła uchwały Rady Osiedla z 2020 roku, która zakładała zmianę org. ruchu na ul. Rybnickiej, ale tylko gdy ul. Pszczyńska zostanie wyremontowana. Zapytaliśmy przewodniczącą RO – Barbarę Choinkę, czy to prawda?

Dlaczego w takim razie zostały wprowadzone zmiany na ul. Rybnickiej, skoro ul. Pszczyńska nie została wyremontowana?

Jeden z radnych (który chciał pozostać anonimowy) podkreślił, że to decyzja Wydziału Inżynierii Miejskiej o wprowadzeniu wcześniej zmian, a nie Rady Osiedla.

Zapytaliśmy zatem, dlaczego mieszkańcy nie zostali przez RO wcześniej poinformowani, że zmiany na ul. Rybnickiej zostaną wprowadzone. Radni razem z przewodniczącą podkreślili, że nie byli informowani przez WIM, kiedy zostanie wprowadzona inna organizacja ruchu.

Zapytaliśmy WIM, czy informacje o zmianach były przekazywane do Rady Osiedla ?

Miasto tym samym deklaruje, że o wszystkim wiedziała Rada Osiedla, dlaczego mieszkańcy nie dostali informacji o zmianach? ta kwestia nie została wyjaśniona, gdyż RO utrzymuje, że nie otrzymała żadnych konkretnych informacji.

Kolejny wątek dot. konsultacji społecznych w tej sprawie. Mieszkańcy zarzucili radnym, że zmiany zostały wprowadzone bez konsultacji. Okazuje się, że konsultacje były… w 2014 roku.

Podczas niemal 40 min. rozmowy zostało poruszonych wiele innych wątków, ale uznaliśmy, że te są najważniejsze. Reasumując… Rada Osiedla postanowiła zwołać ponownie konsultacje społeczne ws. ul. Rybnickiej i ruchu na Księżu. Wydział Inżynierii Miejskiej zadeklarował, że ponownie pochyli się nad sprawą wspomnianej ulicy, jeżeli konsultacje społeczne wezmą pod uwagę inne warianty. Do sprawy powrócimy, gdy zostaną przeprowadzone konsultacje.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content