Wrocław prowadzi lekcje o Konstytucji RP

Anna Skubisz w czasie prowadzenia zajęć o konstytucji w XII LO. Fot. wroclaw.pl

We wrocławskich szkołach i przedszkolach uczniowie poznają Konstytucję RP w ramach realizacji podstawy programowej. To część działań edukacyjnych przygotowujących młodzież do życia w społeczeństwie obywatelskim, szanującym prawa i wolności człowieka.

Z inicjatywy radnych miejskich wydany został specjalny dokument zawierający scenariusze lekcji, które są wykorzystywane przez nauczycieli. Uczniowie poznają Konstytucję od zerówki i edukacji wczesnoszkolnej aż po szkołę średnią. Tłumaczy Monika Dubiel z Urzędu Miasta Wrocławia.

Specyfika i forma przeprowadzania zajęć zależy indywidualnie od prowadzącego. Zakres tematyczny jest dostosowany do wieku dzieci oraz ich zainteresowań.

Scenariusze zajęć „Konstytucja” opracowało Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Lekcje prowadzone są już m.in. w XII LO przy pl. Orląt Lwowskich we Wrocławiu.

Fot. Michał Kurowicki – Uczniowie XII LO podczas zajęć, na których dokładnie poznają artykuły polskiej ustawy zasadniczej / wroclaw.pl

Lekcje o Konstytucji RP we wrocławskich szkołach i przedszkolach

Tematyka zajęć
•        przedszkola i edukacja wczesnoszkolna: tematyka Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przejawia się w poznawaniu zasad, norm i świąt narodowych,
•        w klasach 4-8 szkoły podstawowej: tematyka Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poruszana jest na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, godzinach wychowawczych, a nawet na języku polskim,
•        w szkołach ponadpodstawowych: tematyka Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poruszana jest na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, godzinach wychowawczych, w niewielkim zakresie na języku polskim, przedsiębiorczości, a także na etyce (w zakresie praworządności i praw człowieka).
Liczbę godzin z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w tygodniu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2019 poz. 639).

mat. pras. UMW

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content