Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych”

mat. Powiat Wrocławski

W okresie przedświątecznym mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego z niepełnosprawnościami otrzymali paczki żywnościowe, które zostały zakupione w ramach Modułu IV programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Łączna wysokość pozyskanych środków to 99.902 zł, z których na zakup 392 paczek żywnościowych przeznaczono 39.200 zł. Pozostała kwota została wydatkowana na doposażenie placówek z terenu powiatu wrocławskiego, zapewniających wsparcie osobom
z niepełnosprawnościami oraz seniorom.

W skład paczek wchodziły niezbędne produkty żywnościowe. Zostały one przekazane osobom z niepełnosprawnościami, które mają trudności w dokonywaniu codziennych zakupów w czasie epidemii koronawirusa, z uwagi na różne schorzenia lub ograniczenia
w ruchomości.

Do akcji wręczania paczek włączył się Starosta Powiatu Wrocławskiego – Pan Roman Potocki. Z jego rąk paczki otrzymali m.in. niepełnosprawni mieszkańcy gminy Czernica, Kąty Wrocławskie, Siechnice. Ponadto dystrybucją paczek wśród mieszkańców pozostałych gmin zajęli się pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Mamy nadzieję, że chociaż w niewielkim stopniu przekazane produkty wspomogą osoby z niepełnosprawnościami w tym trudnym okresie pandemii.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content