Jest oświadczenie Romana Szełemeja ws. negatywnych wyników kontroli w Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

Fot. samorzad.pap.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zakończył prowadzoną w wałbrzyskim szpitalu kontrolę wewnętrzną, której jednym z obszarów była zgodność wymiaru czasu pracy wraz z jego ewidencją zatrudnionego wówczas w placówce dra Romana Szełemeja. Objętym kontrolą został okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 roku. -Kontrola dotycząca mojej pracy została przeprowadzona poza mną, nikt z kontrolujących nie widział nawet potrzeby wysłuchania mnie, czy doręczenia mi wyników kontroli – mówi prezydent Wałbrzycha.

-Dr Roman Szełemej w okresie objętym kontrolą nie przestrzegał Regulaminu Pracy w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Sokołowskiego w Wałbrzychu – mówi Michał Nowakowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.

Kontrola wykazała, że w tym samym czasie dyżur pełniła lekarka, która również pobrała wynagrodzenie za świadczenie pracy na tym samym dyżurze. Zdublowane dyżury miały miejsce 24 kwietnia oraz 12 czerwca 2021 r. Za złamanie regulaminu uznano także niepodpisywanie się na liście obecności i różne w czasie przyjścia do szpitala.

Dr Roman Szełemej (samorządowiec, obecny prezydent Wałbrzycha) był ordynatorem oddziału kardiologicznego w wałbrzyskim szpitalu. We wrześniu tego roku, po 36 latach pracy, rozwiązano dyscyplinarnie jego umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Decyzja uzasadniona była rażącym naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych.

Wówczas na naszej antenie Roman Szełemej określił zwolnienie jako atak polityczny na jego osobę i zaznaczył, że będzie wyjaśniał sprawę w sądzie.

Po opublikowaniu wyników kontroli (z dn. 08.12.2021) Prezydent Wałbrzycha wydał oświadczenie, w którym wskazuje, iż kontrola Urzędu Marszałkowskiego prowadzona była bez jego udziału czy wysłuchania. Oraz iż nie będzie wypowiadał się w mediach ze względu na postępowanie sądowe w Sądzie Pracy.

OŚWIADCZENIE DR-A ROMANA SZEŁEMEJA


„Z przykrością stwierdzam, że po raz kolejny Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego obecnej kadencji, publicznie zniesławiają moją osobę. W komunikacie rzecznika prasowego Michała Nowakowskiego zawarte są nieprawdziwe informacje, które mają uwiarygadniać sam fakt „przeprowadzenia kontroli”. Pragnę zauważyć, że ta kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotycząca mojej pracy została przeprowadzona poza mną, nikt z kontrolujących nie widział nawet potrzeby wysłuchania mnie, czy doręczenia mi wyników kontroli. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął sprawę zaocznie.


Proszę o zrozumienie, że nie będę wchodzić w polemikę z wypowiedziami prasowymi, zawierającymi nieprawdziwy przekaz. Moja powściągliwość wynika z tego, że cały czas powtarzane są te same zarzuty, które są już przedmiotem postępowania sądowego przed Sądem Pracy. Lojalność procesowa każe mi w żaden sposób nie wpływać, także poprzez publikacje prasowe, na proces sądowy. Pozostaję w zaufaniu, że Sąd Pracy bezstronnie rozstrzygnie podejmowane przez aktualną Dyrekcję Szpitala oraz obecnych Przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dyskryminujące i zniesławiające mnie działania.


Jako samorządowiec zauważam, że także dzisiejsza wypowiedź p. Michała Nowakowskiego w imieniu Marszałka Województwa zapisuje niechlubną kartę wykorzystywania autorytetu instytucji samorządowych do własnych rozgrywek politycznych”.

Roman Szełemej

Fot. zdrowie.wałbrzych.pl

Kontrola gospodarki produktami leczniczymi

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeprowadził również w wałbrzyskim Szpitalu Wojewódzkim kontrolę obejmującą realizację procedur gospodarki produktami leczniczymi (lekami opioidowymi i psychotropowymi) za okres od stycznia do końca sierpnia tego roku.

-Kontrola wykazała nieprawidłowości w realizacji procedur dotyczących gospodarowania środkami odurzającymi i psychotropowymi w Szpitalu. Pomimo pozytywnego w ocenie kontrolerów uwzględnienia, że w Szpitalu obowiązują ścisłe procedury w tym zakresie, nie aktualizowano jednak od 2016 r. wykazu osób upoważnionych do zamawiania i odbioru środków odurzających na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Ponadto stwierdzono brak dokumentacji, która świadczyłaby o konsekwencji działań wdrożonych przez ówczesne kierownictwo, w ramach  otrzymywanych sprawozdań po kontroli apteczek m.in. w zakresie gospodarowania środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz liczne przypadki niestosowania procedur protokolarnego zniszczenia uszkodzonych lub niewykorzystanych środków odurzających lub psychotropowych. – czytamy w komunikacie Urzędu.

Poza wewnętrzną kontrolą, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zarządził w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu zewnętrzny, wieloobszarowy audyt obejmujący: zamówienia publiczne, finanse i księgowość, wynagrodzenia i sprawy kadrowe oraz systemy informatyczne i zarządzanie jakością w ochronie zdrowia.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o odwołaniu z dniem 6 sierpnia 2021 roku Pani Marioli Dudziak ze stanowiska dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Podstawą tej decyzji było niewywiązywanie się przez Panią Mariolę Dudziak z obowiązków dyrektora szpitala, niewykonanie poleceń służbowych wydanych ze strony Urzędu Marszałkowskiego nadzorującego Szpital Wojewódzki oraz wprowadzenie w błąd dyrekcji Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. – czytamy w opublikowanym przez Urząd komunikacie.

Zob. też:

Źródło: UMWD, Radio Rodzina, rzecznik prezydenta Szełemeja

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content