Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

fot. Radio Rodzina

Chór Marianum z parafii pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu pod dyrekcją Marka Zborowskiego zaśpiewał pochodzący z VI wieku Akatyst ku czci Bogurodzicy. Następnie w Katedrze odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Msza Święta w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie.

Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga.

Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci – stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci).

Warto zwrócić uwagę, że teologia rozróżnia niepokalane poczęcie i dziewicze poczęcie. Niepokalane poczęcie dotyczy ustrzeżenia Maryi od chwili Jej poczęcia od grzechu pierworodnego (przywilej, cud w porządku moralnym). Dziewicze poczęcie polega natomiast na tym, że Maryja poczęła w sposób dziewiczy „za sprawą Ducha Świętego” Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa (przywilej, cud w porządku natury).

Komentarz do akatystu wygłosił biblista ks. prof. Ryszard Zawadzki. Za oprawę uroczystości odpowiadali klerycy Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

Relacja z uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP w Archikatedrze Wrocławskiej.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content