Biblista ks. dr Ryszard Zawadzki: Akatyst – perła hymnografii chrześcijańskiej

fot. Radio Rodzina

Akatyst to hymn liturgiczny, którego korzenie sięgają tradycji kościoła Wschodniego. Wysławia Jezusa, Matkę Bożą lub świętych, zawsze śpiewany na stojąco. Najbardziej znanym jest „Akatyst ku czci Bogurodzicy”. 8 grudnia o godz. 11:00 wybrzmi w Katedrze Wrocławskiej w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Hymn ten pochodzi najprawdopodobniej z V-VI wieku, a za jego twórcę uważany jest św. Roman Melodos Pieśniarz. Prowadzone badania pokazują, iż autorów mogło być więcej. Jego treść odnosi się do postanowień soboru efeskiego, który po raz pierwszy nazwał Maryję Matką Boga.

Akatyst śpiewa się nie siadając, czyli na stojąco, co wyjaśnia jego greckie tłumaczenie.

– Hymn ten wysławia Maryję, lecz jest utworem ściśle chrystocentrycznym – zaznacza ks. prof. Ryszard Zawadzki, biblista Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Około IX wieku Akatyst został przetłumaczony na łacinę i wiele innych języków, w wyniku czego wywarł ogromny wpływ na poezję maryjną całego kościoła. Polskiego przekładu dokonał w 1965 r. jezuita o. Mieczysław Bednarz. Znane jest też tłumaczenie marianina o. Sergiusza Gajka.

Ks. Ryszard Zawadzki odkrył piękno tej modlitwy w seminarium.

Strofy zaczynają się od kolejnych liter alfabetu. Są to na przemian kondakiony, czyli strofy krótkie oraz ikosy, czyli strofy dłuższe. Kondakion kończy się refrenem „Alleluja”, a ikos – inkantacją „Witaj, Oblubienico Dziewicza”. Kondakiony śpiewa chór, natomiast ikosy są recytowane.

Na rozmowę zapraszamy w środę 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content