Konferencja: Doświadczenia Unii Europejskiej w walce z głodem

mat. prasowe

To temat przewodni międzynarodowej konferencji, która odbędzie się 26 listopada na Dworcu PKP we Wrocławiu. Prelegenci rozmawiać będą o wyzwaniach dla bezpieczeństwa żywności w zmieniającym się świecie.

Zaprasza europosłanka Beata Kempa.

PROGRAM:

Miejsce: Biuro Regionalne Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi
w Potrzebie we Wrocławiu – Stacja Dialog, ul. Piłsudskiego 105, Wrocław (Dworzec Główny)

10:00     OTWARCIE KONFERENCJI / część I

Panel:   Unia Europejska/Europa.
Moderator: Beata Kempa

Temat przewodni: Doświadczenia Unii Europejskiej w walce z głodem.

Prelekcje:

Temat: Unijna pomoc humanitarna i rozwojowa na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego.
Beata Kempa
– Poseł do Parlamentu Europejskiego; Moderator.

Temat: Rola wspólnej polityki rolnej UE w zwalczaniu głodu na świecie.
Janusz Wojciechowski
– Komisarz ds. Rolnictwa w Komisji Europejskiej.

Temat: Polska polityka na rzecz bezpieczeństwa
żywności-doświadczenia Państwa Członkowskiego UE.
Norbert Kaczmarczyk
– Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Temat: Głód i niedożywienie w 2021 roku.
Gerda Verburg
– Koordynatorka Ruchu na Rzecz Poprawy Stanu Wyżywienia „ Scaling Up Nutrition” i Zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ.

Temat: Marnotrastwo żywności, a głód na świecie.
Profesor dr hab. Jarosław Jan Pinkas
– Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego – Dziekan: „Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego”.

Temat: Codzienna walka z głodem – na przykładzie
działalności Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.
Ksiądz Dariusz Amrogowicz
– Dyrektor Caritas Wrocław.

Temat: Pandemia koronawirusa, a walka z głodem.
Karol Gac
– Redaktor Tygodnika „Do Rzeczy.

11.30     Przerwa

12.00     CZĘŚĆ II

Panel:   Jak i komu pomóc skutecznie walczyć z głodem na świecie?
Moderator: ks. dr Mariusz Boguszewski

Temat przewodni: Bliska zagranica Unii Europejskiej/kraje-beneficjenci pomocy humanitarnej Unii Europejskiej.

Prelekcje:

Temat: Pomoc humanitarna ACN w kontekście głodu.
Ksiądz Profesor Waldemar Cisło
– Dyrektor Polskiej Sekcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Temat: Bezpieczeństwo żywnościowe i głód na świecie w 2021 r-rola instytucji UE.
Leonard Mizzi
– Kierownik Wydziału ds systemów Rolno – Spożywczych w Dyrekcji Partnerstw Międzynarodowych w Komisji Europejskiej.

Temat: Liban zagrożony głodem – najpilniejsze potrzeby w walce z głodem na Bliskim Wschodzie.
Abdo Haddad
– prezes ICARE – Międzywyznaniowy Komitet Pomocy na Bliskim Wschodzie.

Temat: Najbardziej palące wyzwania głodu w Sudanie Południowym.
Ksiądz Maciej Zębik
– Misjonarz z Sudanu Południowego.

Temat: Głód i ubóstwo w najbliższym środowisku; o minimalizowaniu głodu i aktywizowaniu osób będących w grupie ryzyka wykluczenia społecznego, o pomocy udzielanej w kraju i za granicą przez Zakon Franciszkanów.
Brat Rafał Gorzołka
– Prezes Fundacji Antoni.

Temat: Zdążyć na czas – pomoc Fundacji poprzez
realizację programu ‘Edukacja rolnicza.
Adam Gardnik
– Prezes Fundacji Serce dla Afryki.

Temat: Oblicza głodu na Tanzańskiej prowincji
– przejawy, przyczyny i sposoby pomocy.
Siostra M.Monika Nowicka
– ze Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, misjonarka z Tanzanii.

Temat: Doświadczenie głodu dzieci i młodzieży oraz sposobu radzenia sobie z nim w kontekście realizacji African Music School w Republice Środkowej Afryki.
Marcin Choiński
– Dyrektor Fundacji AKEDA.

13.30     Zakończenie konferencji

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content