Liceum Katolickie w Henrykowie o zajęciach z edukacji wojskowej

fot. Radio Rodzina

Akademia Młodego Kadeta to program, w ramach którego najmłodsi poznają wojsko i poprzez animację uczą się samodzielności oraz zaufania do siebie. Zajęcia prowadzone są od września. Z racji dużego zainteresowania powstał również program dla rodziców.

Mówi ks. Krzysztof Deja, dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie.

Zajęcia survivalu, nauka sprzętu, wspinaczka, strzelanie – to tylko wybrane elementy programu – dodaje nauczyciel i sierżant rezerwy Piotr Królak, który pracuje w zawodzie ponad 25 lat.

Oprócz profilu wojskowego idea programu Małego Kadeta dotyczy umocnienia więzi i wartości w rodzinie.

Liceum w Henrykowie współpracuje m.in. z Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu, GOPR-em, Pogotowiem Ratunkowym czy Strażą Pożarną. To przekłada się na ciekawy program zajęć klasy przysposobienia wojskowego, klasy ratownictwa, klasy o kierunku dietetyka sportowa czy pożarnictwa.

Zob. też:

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content