Wrocław otrzymał tytuł Miasta Sprawiedliwości Naprawczej

mat. pras. UMW

Wrocław jako pierwsze miasto w Polsce i 10. na świecie otrzymało tytuł Miasta Sprawiedliwości Naprawczej, oznacza to, że jestem miejscem przyjaznym dla wszystkich grup społecznych.

Mówił prezydent Jacek Sutryk.

Tytuł Miasta Sprawiedliwości Naprawczej to przede wszystkim działania na rzecz mieszkańców. Do dyspozycji wrocławian jest Pogotowie Mediacyjne, popularyzowane są także mediacje szkolne i rówieśnicze. We Wrocławiu wypracowany został również autorski program wykonywania prac społecznych przez osoby skazane. Dzięki niemu każdego roku z murów znika blisko 2 tys. napisów i graffiti z mową nienawiści, które usuwają właśnie osoby skazane. To nawet 100 tys. godzin pracy rocznie na rzecz społeczności Wrocławia.

Po raz pierwszy terminu Miasto Sprawiedliwości Naprawczej użyto w 2010 roku podczas II światowej konferencji sprawiedliwości naprawczej (IIRP World Conference: Restorative Practices Across Disciplines) w celu określenia charakteru angielskiego miasta Hull. Teraz mianem Miasta Sprawiedliwości Naprawczej mogą tytułować się także: Bristol, Brighton i Hove, Leuven, Como, Tempio Pausania, Whanganui, Oakland, a dziś do tego grona dołączył Wrocław. 

Rodzaje działań  sprawiedliwości naprawczej  we Wrocławiu:
 
Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej – prace społeczne dla osób skazanych na karę nieizolacyjną, ograniczenia wolności. Inicjatywa samorządu miejskiego (Wrocławskie Centrum Integracji) i kuratorskiej służby sądowej okręgu wrocławskiego. Na terenie miasta organizowane są prace społeczne dla osób z orzeczoną karą ograniczenia wolności. Od 2016 roku także usuwanie aktów wandalizmu i mowy nienawiści we Wrocławiu.
• 5 tys. zlikwidowanych napisów, tylko w 2021 roku usuniętych zostało ponad 2 tys. znaków mowy nienawiści w 361 lokalizacjach
• 1300 osób skazanych, wykonujących prace społeczne – stan na dziś
• 210 tys. zasądzonych godzin do odpracowania, ponad 90 tys. godzin odpracowanych w tym roku.

Ambasadorzy Dialogu w szkołach – projekt edukacyjny skierowany do nauczycieli wrocławskich szkół i przedszkoli. Ambasador Dialogu to osoba pracująca we wrocławskiej placówce edukacyjnej, zainteresowana tematyką otwartości,
przeciwdziałania dyskryminacji, rozwijaniem atmosfery dialogu w swoim otoczeniu.

Targi Edukacji Międzykulturowej – celem Targów jest poszerzanie wiedzy z zakresu edukacji międzykulturowej, prezentacja działań organizacji i ekspertów, a także integracja osób działających w obszarze edukacji międzykulturowej.

Przejście Dialogu – nowa przestrzeń działań społecznych, miejsce spotkań i współpracy wspierającej rozwój dialogu. Działania: informacje o działaniach społecznych, konsultacje dla migrantów, warsztaty, debaty, wydarzenia.

Akademia Twórczych Inicjatyw Obywatelskich – obejmuje programy i projekty, których celem jest: budowanie struktur obywatelskich oraz inicjowanie działań rozwojowych we współpracy z mieszkańcami Wrocławia i aglomeracji.

Wrocławska strategia dialogu międzykulturowego 2018–2022. Program jest odpowiedzią na nowe wyzwania migracyjne i potrzeby społeczne wspólnoty mieszkańców. Wdraża wizję Wrocławia jako wspólnoty mieszkańców, którzy żyją we wzajemnym
szacunku bez względu na swoje pochodzenie, odrębność kulturową, język czy religię.

Mikrogranty – miejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, realizowany we współpracy ze Strefą Kultury Wrocław oraz Fundacją „Umbrella”.

Strategia rozwoju współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018–2022 tworzy spójny opis zależności i stosunków Wrocławia z organizacjami pozarządowymi.

Wieloletni program współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2018–2022 zakłada rozwój lokalny, tj. budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

Realizowane przez Fundację Dom Pokoju:
• Zarządzanie konfliktem i mediacje rówieśnicze
• Kompleksowe działanie edukacyjne skierowane do szkół i placówek edukacyjnych
• Transformacja konfliktu
• Facylitacja dialogu – wsparcie w budowaniu dialogu międzysektorowego
• Pogotowie mediacyjne – bezpłatna pomoc w rozwiązywaniu sporów metodą mediacji, która jest dostępna dla wszystkich mieszkańców Wrocławia
• Model pracy ze społecznością różną etnicznie – Program na rzecz Romów i Romni Rumuńskich
Realizowana w Sądzie Okręgowym:
• Przystań mediacji – powołanie koordynatora ds. mediacji oraz miejsca, w którym nieodpłatnie dyżurują mediatorzy

inf. pras. UMW

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content