„Mój drugi dom” – wsparcie dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy

fot.PJB

Celem projektu było stworzenie 120 miejsc pomocy dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także dla ich opiekunów w czterech dziennych domach we Wrocławiu.

Mówi Patrycja Karpicz – za-ca dyrektora Miejskiego Centrum Usług Socjalnych.

O placówce przy ul. przy ul. Karmelkowej we Wrocławiu – mówi Monika Piotrowicz – Serafin.

Maria i Kazimierz Lubelscy są podopiecznymi placówki. Opowiadają nam o pomocy, której doświadczają w ramach projektu „Mój drugi dom”.

Psycholog Aleksandra Pulcer mówi jak ważna jest aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych w dziennych domach pomocy.

Jak wygląda procedura przyjęcia do placówki mówi Sylwia Sobczak – koordynator projektu.

Podopieczni mogą korzystać z domu przez cały czas trwania projektu – mówi koordynatorka Sylwia Sobczak.

Program realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej:

https://www.mcus.pl/projekty/projekt-moj-drugi-dom.html

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content