IV ogólnopolska edycja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”

mat. prasowe


Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną oraz opiekunów merytorycznych ̵ nauczycieli do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży.

Jednym z najważniejszych aspektów projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni częścią naszej Ojczyzny
Uczestnikom projektu proponujemy udział w sesjach naukowo-edukacyjnych i spotkaniach warsztatowych, w czasie których będą odbywać się wykłady lub pokazy filmów.


Najważniejszą częścią projektu jest konkurs wiedzy. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. Dla laureatów etapu centralnego przewidziana jest nagroda – wyjazd edukacyjny na Kresy we wrześniu 2022 r.
Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie przyjmujemy do 30 listopada 2021 r.
Koordynator w  Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu:
Jerzy Rudnicki 71 326 97 62 / jerzy.rudnicki@ipn.gov.pl

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/kresy-polskie-ziemie-ws/152320,IV-ogolnopolska-edycja-projektu-edukacyjnego-Kresy-polskie-ziemie-wschodnie-w-XX.html

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content