II Forum Młodych Wielokulturowych

fot. Fundacja Freya

Fundacja Freya już po raz drugi organizuje Forum Młodych Wielokulturowych. Jest to spotkanie uczniów i uczennic z wrocławskich szkół ponadpodstawowych, którego celem jest m.in  kształtowanie postawy otwartości względem osób o innych poglądach czy prowadzenie działań w atmosferze szacunku, tolerancji i otwartości.

Po doświadczeniach pierwszej edycji Fundacja Freya i XV LO we Wrocławiu podjęło się zadania powtórzenia inicjatywy.

– 40 proc. LO XV to uczniowie z tłem migracyjnym – mówi Małgorzata Czaicka-Moryń, prezes Fundacji Freya.

Forum odbędzie się we wtorek 26 października.

Do udziału w inicjatywie są zaproszeni wszyscy, którym bliska jest ta tematyka – zachęca Małgorzata Czaicka-Moryń. Fundacja Freya organizuje z XV LO we Wrocławiu projekty skierowane do wrocławskich uczniów, które mają charakter edukacji nieformalnej.

fot. Fundacja Freya

Fundacja Freya już po raz drugi organizuje Forum Młodych Wielokulturowych. Jest to spotkanie uczniów i uczennic z wrocławskich szkół ponadpodstawowych, którego celem jest:

1. Prowadzenie działań w atmosferze szacunku, tolerancji i otwartości;

2. Poznanie kultury, zwyczajów i tradycji krajów pochodzenia uczniów migrantów;

3. Kształtowanie postawy otwartości względem osób o innych poglądach;

4. Prowadzenie działań integracyjnych na rzecz zachowania tożsamości narodowej i etnicznej migrantów oraz ich aktywności w życiu szkoły;

5. Zapobieganie konfliktom międzykulturowym i dyskryminacji oraz wsparcie  w sytuacjach kryzysowych o charakterze międzykulturowym.

Pierwsze Forum Młodych Wielokulturowych odbyło się 27 września 2020. Jego formuła spotkała się z dobrym przyjęciem zarówno wśród bezpośrednich uczestników jak i widzów spotkania.  Forum wzbudziło również pozytywne opinie ze strony zaproszonych gości – dyrektorów, nauczycieli szkół wrocławskich oraz zaproszonych gości z Urzędu Miasta.

Organizacja forum po raz kolejny jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i uczennic wrocławskich szkół, zarówno polskich, jak i tych z doświadczeniem migracyjnym. Zainteresowanie z obu stron oraz chęć wysłuchania historii uczniów-migrantów, pozwala wyciągnąć wnioski o dużej potrzebie organizacji tego typu przedsięwzięć.

Uczestnicy Forum to uczniowie i uczennice szkół wrocławskich pochodzący z rożnych krajów, którzy będą się dzielić swoimi przeżyciami dotyczącymi pobytu w Polsce, opowiadać o życiu w nowym kraju i o swoich planach dotyczących przyszłości. Widzowie będą mogli również aktywnie uczestniczyć w spotkaniu poprzez zadawanie pytań.


II Forum Młodych Wielokulturowych odbędzie się w dniu 26 października 2021r o godzinie 10.30 w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu, które jest współorganizatorem tego projektu.

Forum Młodych Wielokulturowych odbywa się w ramach realizacji zadania publicznego „Wsparcie dialogu międzykulturowego w szkołach i przedszkolach” i jest  współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego” 2018-2022.

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content