Ekologiczny Powiat Wrocławski – kolejna edycja warsztatów w Ślężańskim Parku Krajobrazowym zakończona

fot. Powiat Wrocławski

Mijający rok obfitował w Powiecie Wrocławskim w działania z zakresu edukacji ekologicznej. W ramach realizacji projektu zorganizowany został konkurs wiedzy o ekologii pn. „Przyroda wokół nas”, warsztaty ekologiczne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu, a także cykl warsztatów ekologicznych w Ślężańskim Parku Krajobrazowym.

Pierwsze z zaplanowanych działań – konkurs przyrodniczy – skierowany był do uczniów klas V szkół podstawowych z terenu powiatu. Na terenie Ogrodu Zoologicznego, w sali wykładowej wrocławskiego Afrykarium przeprowadzony został ostatni, powiatowy etap konkursu. Zwycięzcy konkursu wzięli następnie udział w warsztatach w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra”
w Myśliborzu. Pod okiem ekspertów z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych młodzi ekolodzy uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych i spacerach naukowo – krajoznawczych czy biegu patrolowym. Mieli także okazję nauczyć się m.in. jak samemu zrobić naturalne kosmetyki,  czy wziąć udział w zabawach dydaktycznych, wykładach i prelekcjach.

Ostatnim modułem realizowanym w ramach projektu było przeprowadzenie cyklu jednodniowych warsztatów ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych. Warsztaty odbywały się w miesiącach maj, czerwiec oraz wrzesień – październik br. na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Łącznie w projekcie udział wzięło ponad 500 uczniów ze szkół z terenu powiatu. Warsztaty prowadzone były w Skansenie w Będkowicach oraz w malowniczych terenach Masywu Góry Ślęży, co dodatkowo podkreśliło ich ekologiczny charakter.

Głównym zamierzeniem projektu było podwyższenie świadomości ekologicznej, troski
i odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz ochronę cennych zasobów przyrodniczych
i kulturowych wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego, a także upowszechnienie wiedzy
o przyrodzie oraz poczucia odpowiedzialności za jej ochronę. Przedsięwzięcie zostało skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, ponieważ to przede wszystkim od najmłodszych mieszkańców zależy stan naszego środowiska teraz i w przyszłości.

Bardzo dziękuję Panu Piotrowi Śniguckiemu – dyrektorowi Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz współpracownikom za zaangażowanie w rozwój edukacji ekologicznej
w Powiecie Wrocławskim. Nasze projekty cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli, dlatego będziemy je kontynuować w kolejnych latach. Już dziś zachęcam do zgłaszania się do kolejnych edycji  – powiedział Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki.

mat. prasowe

mat. prasowe Powiat Wrocławski

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content