Prokuratoria Generalna RP pomoże samorządowcom rozwiązywać spory

fot. Radio Rodzina

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej na co dzień świadczy obsługę prawną na etapie negocjacji i opiniowania umów, a także ugodowego rozwiązywania sporów. Teraz Prokuratoria wychodzi naprzeciw samorządom i chce pomóc im m. in. skutecznie rozwiązywać spory, a także dobrze konstruować umowy, aby uniknąć sporów w przyszłości.

Pierwsze takie spotkanie w Polsce z samorządowcami odbywa się na Dolnym Śląsku – informuje wicemarszałek województwa, Marcin Krzyżanowski.

Na spotkaniu chcemy przede wszystkim przedstawić samorządowcom, jak unikać sporów – dodaje Mariusz Haładyj, prezes Prokuratorii Generalnej RP.

Jednym z takich przykładów jest trwający od kilku lat spór w szpitalu w Wałbrzychu – dodaje wicemarszałek Krzyżanowski.

W spotkaniu z Prokuratorią Generalną RP wzięło udział ponad 30 samorządowców z Dolnego Śląska.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content