Bus łamiący bariery

mat. prasowe

3500 km każdego miesiąca będzie pokonywał nowy bus przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Pojazd został przekazany na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobroszowie Oleśnickim prowadzonego przez  Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Podopieczni zdobywają tam kompetencje społeczne i uczą się samodzielnego funkcjonowania pomimo ograniczeń.

w Dobroszowie Oleśnickim ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej pobłogosławił nowy bus przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Każdego dnia pojazdem uczestnicy docierają na zajęcia a po ich zakończeniu są odwożeni do swoich domów.

– Troska o osoby z niepełnosprawnościami to bardzo konkretna realizacja naszej misji – podkreśla ksiądz Dariusz Amrogowicz, dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. – Oni są naszym skarbem, okazując im nasze wsparcie budujemy kulturę spotkania o którym mówi papież Franciszek. W ten sposób zachęcamy wszystkich do budowania świata bardziej ludzkiego – podkreśl ksiądz dyrektor.

Zakup został dofinansowany prze Powiat Wrocławskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jego zadaniem jest likwidowanie barier transportowych. 

– Jako powiat wrocławski bardzo mocno kładziemy nacisk na wspieranie grup dotkniętych wykluczeniem, zarówno osoby niepełnosprawne jak i seniorów – zaznacza Roman Potocki, starosta Powiatu Wrocławskiego. – To już kolejny bus, który przekazujemy do dyspozycji placówkom wrocławskiej Caritas, aby służył tym właśnie grupom osób potrzebujących naszej pomocy. – mówi starosta.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką, która stwarza osobom z niepełnosprawnościami, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie oraz podjęcia zatrudnienia.

– W warsztacie kształtujemy w podopiecznych poczucie własnej wartości, doskonalimy ich umiejętności, które zostały nabyte wcześniej oraz uczymy nowych rzeczy – wyjaśnia Marcin Seretny, kierownik Warsztatu. – Zajęcia pozwalają na wszechstronny rozwój orz na rozwijanie zainteresowań w takich dziedzinach jak: sport, rękodzieło artystyczne, plastyka, kulinaria, ogrodnictwo. Dzięki pojazdom uczestnicy będą mogli docierać do różnych placówek kultury i  na różnorodne wydarzenia. To sprzyja integracji z otoczeniem, tym samym przeciwdziałamy marginalizacji osób z niepełnosprawnościami. – dodaje kierownik.

Pojazd wyposażony jest w rampę i miejsce do przewozu osoby na wózku inwalidzki. Każdego dnia przewożąc uczestników bus będzie pokonywał ponad 150 km.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content