Związki zawodowe wszczęły spór zbiorowy przeciwko Operze Wrocławskiej

fot. Radio Rodzina

Żądanie podwyżek o 800 zł netto oraz zapewnienie przez pracodawcę właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii – takie postulaty znalazły się w sporze. Dyrekcja Opery tłumaczy, iż trwają rozmowy z Zarządem Województwa nt. możliwości płacowych.

Tłumaczy dyrektor Opery Wrocławskiej, Halina Ołdakowska.

Dopiero znając wysokość wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, dyrekcja teatru rozpocznie rozmowy wewnętrzne ws. podziału środków.

Związki zawodowe, reprezentując interes wszystkich zatrudnionych pracowników (w Operze Wrocławskiej jest ich 345-ciu), przedstawiły już żądania płacowe.

Ten temat może być przedmiotem dyskusji podczas październikowej sesji Sejmiku Województwa. Do sprawy będziemy wracać.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content