25 lat Wydziału Matematyki i Informatyki UWr

fot. Radio Rodzina

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego obchodzi dwudziestopięciolecie. Jednocześnie przypomina swoją historię, która jest znacznie dłuższa i nawiązuje do lwowskiej szkoły matematycznej. Uczelnia przygotowała z okazji jubileuszu spotkanie absolwentów oraz tematyczny piknik.

Gratulacje na ręce Dziekana Wydziału złożył rektor uczelni, prof. Przemysław Wiszewski.

Na skutek przekształceń w latach 90-tych jednostka zmieniła nazwę na Wydział Matematyki i Informatyki UWr – mówi dziekan prof. Tomasz Jurdziński.

Rektor podczas posiedzenia Rady Wydziału wręczył Dziekanowi Jurdzińskiemu list, który pochodzi z listopada 1968 r. To list jednego z profesorów do swoich studentów.

W ramach podziękowania Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki przekazał rektorowi wspomnienia napisane przez prof. Stanisława Hartmana, wybitnego matematyka i twórcy Wrocławskiej Szkoły Matematycznej (zm. 1992 r.).

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content