Wrocław: rozpoczęcie roku szkolnego w archidiecezjalnej szkole katolickiej

fot. Radio Rodzina

Katolickie przedszkole i szkoła podstawowa „Paulińska 14” we Wrocławiu rozpoczęła drugi rok działalności. Podczas Mszy św. w kościele św. Bonifacego we Wrocławiu dzieci wraz z rodzicami modliły się o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym.

Eucharystii przewodniczył ks. dr Cezary Chwilczyński – koordynator szkół katolickich archidiecezji wrocławskiej, a homilię wygłosił ks. Radosław Rotman. Nowy rok szkolny rozpocznie 150. dzieci uczęszczających do przedszkola i 30. z I i II klasy szkoły podstawowej.

Każdego roku będziemy poszerzać naszą ofertę edukacyjną. Obserwując duże zainteresowanie nasza szkołą i przedszkolem. Jestem przekonany, że dzieci będzie przybywać tak, aby w kolejnych latach zbudować szkołę podstawową na wszystkich poziomach nauczania.

Mówi Jacek Rugieł, prezes Fundacji Bonum Educationis prowadzącej placówkę 

– We Wrocławiu, jak i w całej archidiecezji, jest jeszcze przestrzeń na wiele katolickich placówek edukacyjnych – mówi ks. dr Cezary Chwilczyński. 

Dziesiątki takich szkół działa np. w Warszawie czy Krakowie. Na tym tle nasze miasto wygląda bardzo skromnie. W wielu krajach edukacja oparta jest na szkołach prowadzonych przez różne Kościoły. Jednak powstanie i stworzenie nawet jednej tego typu instytucji to niewyobrażalne wysiłki finansowe i organizacyjne. Wychowanie i nauczanie w naszej szkole i przedszkolu realizuje się w duchu nauczania Kościoła, a w szczególności nauczania św. Jana Pawła II. Szkoła przy „Paulińskiej 14” to odpowiedź archidiecezji na coraz większe oczekiwania rodziców, aby w procesie edukacji troszczyć się o katolickie wychowanie swoich pociech

– dodaje duchowny.

Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Paulińskiej 14 prowadzony jest przez Fundację Bonum Educationis. Fundacja ustanowiona została przez Archidiecezję Wrocławską w kwietniu 2019 roku, a jej wyznaczonym celem przez abpa Józefa Kupnego jest wspomaganie indywidualnego rozwoju i kształcenie dzieci z wykorzystaniem ich wrodzonych możliwości oraz pomoc rodzicom w intelektualnym, moralnym, fizycznym i duchowym rozwoju ich pociech.

mat. pras.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content