O ortografii w przeddzień roku szkolnego

fot. Radio Rodzina

W zbiorach wrocławskiego Ossolineum znajdują się nie tylko dokumenty z wczesnymi tekstami w języku polskim, ale także pierwsze traktaty wprowadzające zasady polskiej ortografii. Jak dawniej zapisywano głoski? Kto poza Kochanowskim przyczynił się do rozwoju polszczyzny?

Zakład Narodowy im. Ossolińskich przedstawił jedną z najcenniejszych kolekcji książkowych w Polsce. To dzieła wydane w XVI wieku – mówi dr Agnieszka Franczyk-Cegła, kierownik Działu Starych Druków Ossolineum.

Kolejna książka o niebagatelnym znaczeniu pochodzi z 1522 roku. Zbiory przechowywane są w odpowiednim pomieszczeniu, a przy ich użyciu należy korzystać z bawełnianych rękawiczek.

Historia a współczesność

Sprawdzamy, skąd w polszczyźnie pojawiły się litery takie jak „ż”, „ł” czy „ó”. Ślady ich obecności zgromadzono w „Ortographii Polskiej”, czyli w traktacie łacińskim Stanisława Zaborowskiego poświęconym polskiej ortografii XVI wieku. Tłumaczy dr Helena Sojka-Masztalerz z Instytutu Filologii Polskiej UWr.

Dr Masztalerz zwraca uwagę na współczesną polską ortografię. Dziś na jej kształt wpływają m.in. zapożyczenia.

Ossolineum udostępnia zbiory zwiedzającym – należy wcześniej zarezerwować wizytę. Szczególnie zaproszeni się uczniowie, studenci czy seniorzy.

Na rozmowę o historii polskiej ortografii zapraszamy w Radiu Rodzina w środę 1 września po godz. 16:10.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content