Samorządowcy nie godzą się z założeniami Polskiego Ładu

Fot. mat. pras.

Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Dolny Śląsk-Wspólna Sprawa alarmują: przyjęcie przez rząd zmian m.in. w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych może doprowadzić gminy do poważnego kryzysu i destabilizacji finansowej.

-Nie ma naszej zgody na takie rozwiązania – mówi przewodniczący Stowarzyszenia Dolny Śląsk-Wspólna Sprawa, prezydent Jacek Sutryk.

-To rady miejskie i rady gmin, wybrane przez mieszkańców, decydują o tym, na co pójdą środki – tłumaczy Roman Kaczmarczyk, burmistrz Lądka-Zdroju.

Przewodniczący Sutryk zwrócił uwagę na dodatkową kwestię, jaką jest postępująca inflacja.

Polski Ład zakłada m.in. zmniejszenie części przychodów z PIT mieszkańców do lokalnych budżetów, ponieważ zostanie podwyższona kwota wolna od podatku i próg podatkowy. Według obliczeń Polskiego Związku Miast, w latach 2021-2030 polskie samorządy mogą stracić z tego tytułu nawet 145 mld złotych.

Utrata wpływów z podatku PIT

Samorządowcy zaznaczyli, że strona rządowa nie konsultowała z nimi nowych propozycji podatkowych. Zadań do realizacji wciąż jest sporo – tłumaczy burmistrz Lądka.

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej zwrócił uwagę na kryzysową sytuację w służbie zdrowia w regionie i Polsce.

Z kolei wójt Długołęki Wojciech Błoński nadmienia, że problemem w jego gminie jest brak środków na zatrudnienie specjalistów.

Odpowiedzią Stowarzyszenia Dolny Śląsk-Wspólna Sprawa na Polski Ład jest lista żądań. Dolnośląscy działacze oczekują m.in. zwiększenia udziału samorządów we wpływach z podatku PIT (z obecnych 50% do 68%), przekazania samorządom rządowych środków na walkę ze smogiem oraz w ramach programu „Mój Prąd”, przyjęcia ustawy metropolitalnej, a także komunalizacji uzdrowisk.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content