Promesy dla gmin w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej

fot. Radio Rodzina

W Miejskiej Bibliotece Miejskiej w Oleśnicy rozdano promesy gminom, które otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2021.

Mówi Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Promesę otrzymała m. in. gmina Wińsko. Była to najwyższa możliwa do przyznania kwota na renowację rowów należących do gminy, a położonych w Aleksandrowicach.

Konkurs Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2021

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wypłynęło 114 wniosków z gmin (wnioskowana kwota pomocy 3 148 364 zł).

Po weryfikacji wniosków na liście rankingowej znalazło się ostatecznie 110 wniosków (wnioskowana kwota pomocy 3 029 712 zł).

Dofinansowanie otrzymało 47 projektów na łączną kwotę pomocy 1 339 597 zł.

Zadania do realizacji w ramach tego konkursu:

1.       remont, wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczne, kulturalne lub społeczno – kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury, etc.;

2.       budowa, przebudowa lub remont obiektów i zagospodarowanie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i publiczne m. in. placów zabaw, siłowni zewnętrznych, stadionów, trybun, hal sportowych, basenów, wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, chodników, parków, skwerów, alei spacerowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, szlaków wodnych, szlaków konnych, tras narciarstwa biegowego i innych miejsc rekreacji służących do użytku publicznego;

3.       zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) i/lub ich wyposażenia;

4.       budowa, przebudowa lub remont urządzeń retencyjno – rozsączających, tj. instalacja zakopywanych w grunt, umożliwiających gromadzenie wód opadowych oraz rozsączania ich do ziemi (m.in. skrzynki rozsączające, studnie chłonne) lub zbiorników retencyjnych, tj. zbiorników do gromadzenia wód opadowych poprzez które woda nie przesiąka do ziemi i umożliwia pobieranie wody do ponownego wykorzystania;

5.       remont, wyposażenie lub remont wraz z wyposażeniem gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem księgozbiorów;

6.       zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.

Dofinansowanie może wynosić maksymalnie 30 000 zł i nie więcej niż 50% kosztów.

Konkurs na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wypłynęło 86 wniosków z gmin (wnioskowana kwota pomocy 2 306 148 zł).

Po weryfikacji wniosków na liście rankingowej znalazło się ostatecznie 80 projektów (wnioskowana kwota pomocy 2 135 042 zł).

Dofinansowanie otrzymało 57 projektów na łączną kwotę pomocy 1 495 684 zł.

Zadania do realizacji w ramach tego konkursu:

  1. wykaszanie roślin, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, karczowanie lub wycięcie drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, odmulenie dna rowów, czyszczenie i naprawę budowli na rowach, naprawę skarp rowów;
  2. usuwanie tzw. „awarii drenarskich”, polegających na: czyszczeniu, naprawie lub wymianie elementów budowli drenarskich, czyszczeniu lub przekładaniu rurociągów drenarskich;
  3. naprawę innych budowli systemów melioracji wodnych.

 Dofinansowanie może wynosić maksymalnie 35 000 zł i nie więcej niż 80% kosztów.

mat. prasow/inf.wł.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content