UMW po raz pierwszy w rankingu głównym Listy Szanghajskiej

mat. prasowe

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu znalazł się w gronie 10 polskich uczelni odnotowanych na Liście Szanghajskiej 2021. To nasz debiut w głównym zestawieniu – do tej pory UMW klasyfikowano wyłącznie w rankingu dziedzin naukowych.

Zestawienie 1000 najlepszych uczelni świata według Academic Ranking of World Universities (ARWU) w tym roku otwiera amerykański Harvard, za którym znalazły się Stanford i Cambridge. Do tego grona w 2021 roku trafiło 10 uczelni z Polski, wśród których Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu znalazł się w dziewiątej setce rankingu, obok Politechniki Gdańskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

– Dołączenie do tego prestiżowego grona to niewątpliwie sukces i bardzo dobra wiadomość dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. To także efekt dużego wysiłku publikacyjnego, który podjęliśmy w minionych miesiącach – podkreśla rektor uczelni, prof. Piotr Ponikowski, jeden z najczęściej cytowanych polskich naukowców. – Cieszę się, że to wyróżnienie spotyka nas właśnie w tym roku, wyjątkowo dla nas trudnym ze względu na walkę z pandemią. Obecność w zestawieniu dwóch polskich uczelni medycznych odbieram jako swoiste uhonorowanie naszych wysiłków. Dużym kosztem łączyliśmy leczenie, z praktycznym uczeniem studentów i prowadzeniem badań naukowych. Obecność na liście szanghajskiej cieszy więc podwójnie. Ważne jest też dla mnie to, że wzmocniliśmy pozycję Wrocławia jako ośrodka akademickiego. Czy jest to pozycja, która nas w pełni satysfakcjonuje? Oczywiście nie – traktuję ją jako początek naszej drogi. Nie mam wątpliwości, że polscy naukowcy są w stanie zdobyć wyższe miejsca dla naszych uczelni w światowych zestawieniach. Potrzebujemy tylko stworzyć im odpowiednie warunki. Myślę, że przed rektorami czas ważnych decyzji, które pozwolą polskiej nauce realnie zaistnieć w globalnej świadomości – ocenia prof. Piotr Ponikowski.

Spośród uczelni medycznych wyższą pozycję miał jedynie Warszawski Uniwersytet Medyczny, który uplasował się w ósmej setce rankingu, razem z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Najwyższe pozycje zajęły uniwersytety Warszawski (czwarta setka) i Jagielloński (piąta setka rankingu). Zestawienie zamykają Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska i Politechnika Warszawska, które zostały sklasyfikowane w dziesiątej setce Listy Szanghajskiej 2021.

Academic Ranking of World Universities (ARWU), potocznie znany jako Lista Szanghajska, to najbardziej prestiżowe zestawienie uczelni na świecie.

W tym roku ocenie podlegało 1800 z nich, a najlepszy 1000 trafił na listę, dostępną pod adresem: https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021

Wśród wskaźników uwzględnianych w ocenie znajdują się między liczba absolwentów (oraz osobno – pracowników), którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczbę najczęściej cytowanych naukowców, liczbę publikacji w czasopismach „Nature” lub „Science” oraz liczbę publikacji wymienionych w wybranych indeksach cytowań (Science Citation Index – Expanded oraz Social Sciences Citation Index). W zestawieniu uwzględnia się wielkość osiągnięć w stosunku do wielkości uczelni.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu od 2018 roku jest notowany w rankingu dziedzin naukowych Listy Szanghajskiej – Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS). W zestawieniu z roku 2021 znalazł się w trzeciej setce zestawienia w dziedzinach: medycyna kliniczna oraz zdrowie publiczne.

Dzien otwarty Uniwersytetu Medycznego. Centrum Symulacji Medycznych

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content