Wakacje w pełni? Uniwersytet Wrocławski pracuje pełną parą!

mat.pras.

Chociaż wakacje w pełni, badacze z Uniwersytetu Wrocławskiego nie zwalniają tempa. Z rektorem, prof. Przemysławem Wiszewskim i prorektor, prof. Patrycją Matusz, spotkali się laureaci konkursu Inkubatory Doskonałości Naukowej, organizowanego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.  

Inkubatory mają być narzędziem, które wspomoże rozwój tych dyscyplin naukowych, które potrzebują dodatkowego impulsu, by rozwijać się na światowym poziomie. Kierownikami inkubatorów są wybitni badacze z naszego uniwersytetu, ale także z uczelni na całym świecie. Nagrodzone projekty dotyczą m.in. językoznawstwa, astrofizyki, prawa, genetyki, lingwistyki. 

Nagrodzeni badacze to: 

Dr Karol Kramarz, kierownik projektu „Decoding SUMO-interactions at replication stress sites: mechanisms and consequences for genome maintenance SumoForks 

Dr Bartosz Helfer, kierownik projektu „Meta-Research Centre of Scientific Excellence 

Prof. dr hab. Bożena Rozwadowska, kierownik projektu „New computational and experimental methods in reaserch on semantic micro-typology of Slavic and Baltic languages” 

Prof. Craig Roberts BSc, PhD, kierownik projektu „Being human: bridge-building between the humanities and ethology” 

Prof. dr hab. Dariusz Galasiński, kierownik projektu „Stories of Loneliness” 

Dr Karolina Kremens, kierownik projektu „Digitalization of Criminal Justice” 

Dr hab. Arkadiusz Berlicki, prof. UWr, kierownik projektu”Non-Equilibrium Flare Radiation from Infrared to X-rays (NEFRIX)  

Prof. Patrycja Matusz, prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych, wyjaśnia: Inkubatory Doskonałości Naukowej mają za zadanie stworzenie nowych zespołów badawczych, które wzmocnią pozycję międzynarodową Uniwersytetu Wrocławskiego

W inkubatorach często spotykają się dyscypliny badawcze pozornie od siebie odległe: np. językoznawstwo i informatyka, lingwistyka i psychologia… 

Prof. Bożena Rozwadowska opisuje: Naszym celem jest stworzenie międzynarodowego centrum, które będzie badało języki słowiańskie i bałtyckie w oparciu o tzw. duże dane. 

Prof. Dariusz Galasiński mówi: Interesują mnie doświadczenia ludzi, którzy cierpią. Interesuje mnie, jak ludzie opowiadają o trudnych, ekstremalnych sytuacjach. To może być użyteczne dla dyscyplin klinicznych, np. psychologii i psychiatrii. 

mat.pras.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content