Podpisano umowy w ramach wspierania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

fot. pixabay.com

Dzięki podpisanym dziś umowom na Dolny Śląsk trafią dotacje o wartości pół miliona złotych. Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych i pomogą aktywizować mieszkańców wsi poprzez realizowanie ciekawych inicjatyw. W uroczystości podpisywania umów z partnerami uczestniczył dziś wicemarszałek Grzegorz Macko.

– Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich pełni ważną rolę pośrednika pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w działania na rzecz polskiej wsi oraz jej mieszkańców. Jednocześnie wspiera administrację rządową i samorządową w realizacji zadań z zakresu rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich i działała jako forum aktywnej wymiany wiedzy o dobrych praktykach i doświadczeniach we wdrażaniu programów i projektów służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, w ramach której podpisano dziś umowy z partnerami, powstała w celu wspierania współpracy i wymiany doświadczeń na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jej funkcjonowanie jest finansowane z funduszy unijnych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dofinansowane projekty zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Lista dofinansowanych projektów:

  1. Partner KSOW: Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD

Nazwa operacji: Dobre praktyki krajowe, zagraniczne oraz własne dolnośląskich LGD – źródłem wiedzy i współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania

Kwota dofinansowania: 70 000 zł

  1. Partner KSOW: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Nazwa operacji: XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Książ 2021

Kwota dofinansowania: 119 591,94 zł

  1. Partner KSOW: Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o.

Nazwa operacji: Wspieranie rozwoju regionalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie i wdrażanie dedykowanych modeli biznesowych dla branży rolno-spożywczej

Kwota dofinansowania: 32 800 zł

  1. Partner KSOW: TVP S.A. Oddział Terenowy we Wrocławiu

Nazwa operacji: Realizacja audycji telewizyjnej pt. „Zrób to ze smakiem”

Kwota dofinansowania: 90 600 zł

  1. Partner KSOW: Gmina Dzierżoniów

Nazwa operacji: Między Ślężą a Sową – wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o walory turystyczne regionu

Kwota dofinansowania: 56 128 zł

  1. Partner KSOW: Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Społecznego

Nazwa operacji: Wyjazd studyjny pn. „Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli i poprawy jakości wina lokalnego”

Kwota dofinansowania: 35 000 zł

  1. Partner KSOW: Agri Solutions Sp. z o.o.

Nazwa operacji: Wzrost poziomu współpracy i poprawa pozycji konkurencyjnej dolnośląskich rolników w łańcuchach produkcji żywności, ich skracanie i wspólna budowa lokalnej marki żywności. Edukacja, integracja i innowacyjność.

Kwota dofinansowania: 26 000 zł

  1. Partner KSOW: Gmina Świerzawa

Nazwa operacji: Wsparcie rozwoju aktywności społecznej w Gminie Świerzawa po pandemii Kwota dofinansowania: 13 743,40 zł

  1. Partner KSOW: Gmina Radków

Nazwa operacji: Podniesienie poziomu wiedzy  z zakresu obszarów wiejskich poprzez organizację szkoleń dla mieszkańców

Kwota dofinansowania: 19 649,25 zł

mat. prasowe/inf wł.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content