Odcinek kolejowy Chojnów-Rokitki przejdzie rewitalizację

fot. Radio Rodzina

Wiemy, kto zrewitalizuje linię kolejową nr 316 na odcinku Chojnów – Rokitki. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu wybrała wykonawcę, który zaprojektuje i wykona roboty budowlane dla linii – jest nim firma Kopareczka Sp z o. o. ze Żmigrodu. Odnowiony zostanie odcinek o długości ok. 6 km.

Mówi Piotr Karwan – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

W trakcie prac zostaną wymienione m.in. elementy nawierzchni, wykonane będą roboty podtorowe, a także prace peronowe. Wykonawca na realizację zadania będzie mieć 7 miesięcy od podpisania umowy.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content