Rekrutacja do Technikum Salezjańskie we Wrocławiu

mat. prasowe

Trwa rekrutacja do Technikum Salezjańskie we Wrocławiu. Jak informuje placówka są jeszcze wolne miejsca na kierunku mechanik i elektronik.

Salezjańskie kształcenie zawodowe ma swoją 165 letnią tradycję. W momencie, gdy Europę opanowała przemysłowa rewolucja i kiedy powstawały pierwsze fabryki i maszyny parowe, don Bosco w Turynie zaprosił młodzież do nowo założonych szkół zawodowych. Były to jedne z tego typu szkół w świecie. Absolwenci stawali się wysoko wykwalifikowanymi stolarzami, krawcami czy też drukarzami. Ich wartością był także dobrze ukształtowany charakter. Odpowiedzialność, sumienność i uczciwość stawały się ich znakiem rozpoznawczym.

Obecnie Salezjanie w świecie prowadzą blisko 1500 różnego rodzaju szkół. W Polsce jest ich ponad 70 wraz z funkcjonującą nieprzerwanie od 1918 roku Salezjańską Szkołą Zawodową we Oświęcimiu. We Wrocławiu po zakończeniu II Wojny Światowej Salezjanie przy ul. św. Antoniego otworzyli Gimnazjum Krawieckie, które funkcjonowało do bezwzględnej decyzji ówczesnej władzy, to jest do roku 1953. Na odrodzenie salezjańskiego szkolnictwa trzeba było czekać aż do roku 1999. Otwarto wtedy Prywatne Gimnazjum im. św. Edyty Stein oraz Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio. Szkoły te funkcjonowały do roku 2019. Rok 2018 dla Dolnego Śląska oraz dla Wrocławia staje się rokiem odrodzenia i nowego otwarcia Salezjańskiej Edukacji Zawodowej w kierunkach technicznych oraz branżowych. Znaczącym wsparciem w tych działaniach służy LSSE Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Dolnośląska Izba Rzemieślnicza.

W technikum nauka dla absolwentów gimnazjum trwa 4 lata, a dla absolwentów szkoły podstawowej 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym. Równolegle z przedmiotami ogólnokształcącymi, realizowane są przedmioty specjalistyczne zgodne z profilem kształcenia. Absolwent szkoły, oprócz przygotowania zawodowego i podjęcia pracy, ma możliwość kontynuowania nauki w szkole wyższej lub szkole policealnej. Przedmioty specjalistyczne podzielone są na kwalifikacje zawodowe. Ukończenie każdej kwalifikacji potwierdzone powinno być zdanym egzaminem (decyzja o terminie zdawania egzaminu należy do ucznia). Tylko zdanie wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla określonego zawodu, skutkuje otrzymaniem tytułu technika. Technikum prowadzi klasy patronackie w kierunkach technik mechanik oraz technik elektronik. Dla technika mechanika patronat obejmuje UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o, a dla technika elektronika Radiotechnika Marketing spółka z o. o. Wrocław oraz Becker Avionics Polska Sp. z o.o. Wrocław.

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia (dawniej: Zasadnicza Szkoła Zawodowa) trwa 3 lata. Kształcąc się w branżowej szkole uczeń uzyskuje kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie. Może przygotować się również do prowadzenia własnej firmy. Zdobyta wiedza i umiejętności, które dają możliwości kontynuowania nauki w szkole dla dorosłych. Szkoła Branżowa prowadzi kształcenie w kierunkach: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, piekarz, fryzjer. Partnerem wspierającym jest Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu.

Wystarczy zadzwonić do szkoły na 730 720 113. Więcej na:
www.technikum.salez-wroc.pl 

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content