Tajemnice działania zakonu Krzyżowców

Fot. Andrzej Niedzwiecki

Sala pod Kopułą w Ossolineum jest przykładem wizualnej propagandy historycznej zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą. Fałszowanie historii, propagandowe sztuczki, czy podrabianie dokumentów to tylko część nieetycznych działań.

– To co zostało nazwane fake news to tak naprawdę inaczej jest określane mianem polityki historycznej. Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą podobnie, jak wiele innych instytucji dawniej i dzisiaj taką politykę prowadziło, by zrealizować swoje cele – o propagandzie wizualnej zakonu opowiada prof. Andrzej Kozieł z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

– Wykorzystano sztukę, aby nieprawdę uczynić powszechnie znaną – dodaje prof. Andrzej Kozieł.

Zakon Krzyżowców z czerwoną gwiazdą jest jedynym męskim zakonem utworzonym przez kobietę. Powstał w latach trzydziestych XIII wieku z inicjatywy św. Agnieszki Czeskiej.

– Na terenie Śląska pruskiego zakon został rozwiązany w 1810 r. na mocy edyktu sekularyzacyjnego wydanego przez króla Pruskiego – kontynuuje ekspert.

Zakon Krzyżowców z czerwoną gwiazdą zwano również krzyżakami z czerwoną gwiazdą, szpitalnikami, braćmi szpitalnymi i krzyżowcami gwiaździstymi.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content