5 milionów złotych na ochronę dolnośląskich zabytków

fot. Radio Rodzina

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął dziś jednogłośnie uchwałę przekazującą 5 milionów złotych na ochronę zabytków. Dotację otrzyma m. in. parafia katedralna we Wrocławiu na remont pokrycia dachu zakrystii północnej w kościele św. Krzyża czy Diecezja (Eparchia) Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego na prace konserwatorskie ścian wewnętrznych oraz detalu kamiennego w kościele pw. św. Wincentego i Jakuba we Wrocławiu.

– Liczba wniosków o dotacje, jakie trafiają do Zarządu Województwa Dolnośląskiego rośnie z każdym rokiem. Na samym początku wpływało ich rocznie zaledwie kilkanaście, obecnie mamy ich około 300. Rosnące zainteresowanie naszym wsparciem finansowym świadczy o wzrastającej świadomości tego jak wielką wartość w utrzymywaniu naszego dziedzictwa kulturowego mają obiekty historyczne – mówi marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych i Samorządowców.

Nabór wniosków trwał od 15 do 28 czerwca. W tym czasie złożono ich 308 na łączną kwotę oczekiwanych dotacji przekraczającą 39 miliony złotych. Wymogi formalne konkursu spełniło 213 wniosków, a dofinansowanie trafi ostatecznie do 93 wnioskodawców.

Mówi Andrzej Kredkowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

O dotacje mogły ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Następnie wnioski zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

W latach 2016-2020, z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego dofinansowano 723 projekty na sumę przeszło 23 milionów złotych. W sumie, dodając także projekty dofinansowane z funduszy europejskich zrealizowano 855 inwestycji mających na celu remont, renowację, poprawę lub zmianę funkcjonalności zabytków na Dolnym Śląsku. Suma wsparcia finansowego przekroczyła 223 miliony złotych.

– Zaangażowanie w ochronę dziedzictwa kulturowego traktujemy jako inwestycję w przyszłość. Z dumą pokazujemy odwiedzającym nas gościom liczne zamki, pałace, muzea i inne historyczne miejsca. Dzięki naszemu programowi będziemy mogli jeszcze długo cieszyć się pięknem miejsc, które są wizytówką naszego regionu – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Przykładowe dotacje:

•    Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze – ponad 13 milionów zł.
•    Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu – ponad 7 milionów zł.
•    Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju ponad 5 milionów zł.
•    Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim – prawie 8 milionów zł.
•    Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5-7-9. – prawie 3 miliony zł.

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content