Bp Andrzej Siemieniewski – nowym biskupem legnickim [NASZA ROZMOWA]

fot. Radio Rodzina

Jak poinformowała Nuncjatura Apostolska w Polsce Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego z posługi biskupa legnickiego, a tym samym mianował biskupem legnickim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej Andrzeja Siemieniewskiego.

Udało nam się porozmawiać z księdzem biskupem tuż po ogłoszeniu decyzji,który podzielił się swoimi emocjami.

– To nie będzie łatwe pożegnać Wrocław, mówi biskup.

Legnica kojarzy mi się ze wspomnieniami, zaznacza biskup Andrzej Siemieniewski.

Biskup poprosił także o modlitwę w intencji prowadzenia przez Ducha św.

W diecezji legnickiej nowy biskup biskup będzie chciał m. in. rozwijać wspólnoty charyzmatyczne.

Czego życzyć księdzu biskupowi? – Bożej pomocy, wytrwałości i miłości do nowej diecezji.

POSŁUCHAJ:


Biskup Andrzej Siemieniewski to Profesor Nauk Teologicznych, doktor habilitowany Teologii (Duchowości) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, doktor Teologii Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie.

Delegat KEP ds. Stowarzyszenia „Rodziny Nazaretańskie”, Delegat KEP ds. Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, Członek Zespołu ds. kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną (ds. kontaktów z Polskim forum Chrześcijańskim ), Członek Rady Naukowej KEP.
Urodzony 8 sierpnia 1957 r. we Wrocławiu, wyświęcony na kapłana 1 czerwca 1985 r. we Wrocławiu, mianowany biskupem 5 stycznia 2006 r., konsekrowany 11 lutego 2006 r.

Udało nam się porozmawiać z księdzem biskupem tuż po ogłoszeniu decyzji.

POSŁUCHAJ:


Biskup Andrzej Siemieniewski to Profesor Nauk Teologicznych, doktor habilitowany Teologii (Duchowości) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, doktor Teologii Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie.

Delegat KEP ds. Stowarzyszenia „Rodziny Nazaretańskie”, Delegat KEP ds. Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, Członek Zespołu ds. kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną (ds. kontaktów z Polskim forum Chrześcijańskim ), Członek Rady Naukowej KEP.
Urodzony 8 sierpnia 1957 r. we Wrocławiu, wyświęcony na kapłana 1 czerwca 1985 r. we Wrocławiu, mianowany biskupem 5 stycznia 2006 r., konsekrowany 11 lutego 2006 r.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content