Mieszkania TBS Wrocław są tylko na wynajem. Nie można ich „kupić” z ogłoszenia

Mieszkania TBS Wrocław

W Internecie można znaleźć sporo ofert typu “sprzedam mieszkanie TBS” lub “mieszkanie w TBS – super oferta sprzedaży”. Dlatego ostrzegamy: tego typu oferty są niezgodne z prawem, a skorzystanie z nich wiąże się
z ryzykiem straty pieniędzy. 

“Kupujesz” TBS w Internecie? Możesz stracić pieniądze

Ogłoszeń o “sprzedaży” mieszkania lub partycypacji w TBS Wrocław jest sporo i stale pojawiają się nowe. Widząc takie ogłoszenie, warto być maksymalnie ostrożnym i wystrzegać się takich „propozycji”. Odradzamy też podejmowanie prób ustaleń z autorami takich ofert, na przykład co do ceny. Takie ustalenia nie będą miały mocy prawnej. 

Trzeba powiedzieć jasno, że skorzystanie z takiej “oferty” może narazić “kupca” na stratę pieniędzy. Bo „kupno” mieszkania TBS Wrocław z ogłoszenia często wyceniane jest nawet na kilkadziesiąt tys. zł.  Przekazanie “oferentowi” tych pieniędzy sprawia, że teoretycznie przejmuje się od niego mieszkanie, ale faktycznie nie ma się żadnej umowy z TBS-em. A to oznacza, że nie ma się również praw, które przysługują najemcy –– wyjaśnia Paweł Inglot, wiceprezes zarządu TBS Wrocław. 

Mieszkanie od TBS Wrocław to mieszkanie wynajęte, nie na sprzedaż

Podpisanie umowy najmu mieszkania od TBS Wrocław oznacza, że jest się najemcą danego lokalu. I tak, jak mieszkanie wynajęte od prywatnego właściciela przez cały czas należy do niego, tak też mieszkanie wynajęte w TBS Wrocław przez cały czas obowiązywania umowy najmu należy właśnie do Spółki. To oznacza, że TBS Wrocław ma do niego wyłączne prawo. Najemca nie może mieszkania wynajętego od Spółki przejąć na własność, „sprzedać” lub „odstąpić” partycypację. Mieszkania TBS Wrocław nie można również przekazać komuś innemu np. w formie darowizny. 

W jaki sposób można wynająć mieszkanie od TBS Wrocław?

Po pierwsze, należy spełniać warunki ustawowe, które dotyczą m.in. dochodów potencjalnego najemcy. Po drugie, dla mieszkań z rynku wtórnego – czyli takich, które zwolnili poprzedni najemcy – obowiązują dodatkowe kryteria przyjęte przez TBS Wrocław we wrześniu 2020 r. Premiują one m.in. płatników podatku PIT we Wrocławiu, osoby z niepełnosprawnością i rodziny wielodzietne.

Wszystkie warunki, zasady i procedury związane z wynajęciem mieszkania od TBS Wrocław są szczegółowo opisane na stronie internetowej Spółki, dostępnej pod adresem www.tbs.wroc.pl. Regularnie publikujemy też na niej ogłoszenia
o dostępnych mieszkaniach na wynajem. 

Pamiętajmy też o zasadzie „nic o nas bez nas”. Wszystkie sprawy związane z wynajęciem mieszkania od TBS Wrocław należy załatwić z pracownikami Spółki, zgodnie z przepisami, warunkami ustawowymi i naszymi kryteriami. Przestrzeganie tej zasady gwarantuje, że najem naszego mieszkania będzie bezpieczny,
z gwarancją praw najemcy
– tłumaczy Paweł Inglot z zarządu TBS Wrocław. 

Osoba do kontaktu:

Łukasz Maślanka (rzecznik prasowy TBS Wrocław)
rzecznik@tbs-wroclaw.com.pl
+48 509 183 654

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content