Marszałek o negocjacjach ws. funduszy europejskich

fot. Radio Rodzina

Trwają negocjacje dotyczące alokacji środków unijnych w ramach RPO. Dolny Śląsk na początku miał otrzymać otrzymać  870 mln euro w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027. Po fali krytyki szef KPRM Michał Dworczyk i wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda zadeklarowali jeszcze 143 mln euro dla naszego regionu. 

Zdaniem marszałka Cezarego Przybylskiego ostateczny efekt negocjacji poznamy jeszcze w czerwcu lub lipcu.

Alokacja środków nie może odbywać się skokowo, podkreśla marszałek.

 Rząd pozostawił w rezerwie 7 mld euro, które zamierza rozdzielić na poszczególne województwa.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content