V Bieg Orła w Czosnowie z udziałem Roberta Korzeniowskiego

mat. pras.

Bieg Orła w tym roku będzie obchodził swój mały jubileusz, odbędzie się jego V edycja. Z jednej strony to wydarzenie sportowe ale też bardzo społeczne. Dochód z niego co roku przeznaczany jest na szczytny cel, ponadto bieg ma charakter wydarzenia patriotycznego, W tym roku w wydarzeniu weźmie udział Robert Korzeniowski.


PRO IP V Bieg Orła to unikatowe wydarzenie sportowe w Powiecie nowodworskim. W czasie 4 poprzednich edycji zdążyło rozwinąć się do miana jednego z istotniejszych miejsc rywalizacji sportowej w kalendarzu biegowym Mazowsza. Ogromna popularność wydarzenia połączona z charytatywnym charakterem przyciąga coraz więcej biegaczy naszego regionu i nie tylko.
Przedmiotowe wydarzenie sportowe  zaplanowane było na dzień 18 października 2020 r.
Ze względu na Pandemie COVID 19 zostało przełożone na dzień 20.06.2021 r., jednocześnie zostało rozszerzone. W wydarzeniu udział weźmie Robert Korzeniowski, wraz z żoną Justyną. Justyna Korzeniowska poprowadzi marszobieg na 1928 m.- dystans symboliczny odnoszący się do daty wybudowania Pierwszego Pomnika Niepodległości, nieklasyfikowany, bez ograniczeń wiekowych; Robert Korzeniowski w  poprowadzi chód sportowy na dystansie 5 km, równolegle odbywać się będzie w tym czasie także główny bieg na tym właśnie dystansie.
 

W tegorocznej edycji stawiamy nie tylko już na sam bieg klasyfikowany, ale na ogromną potrzebę promocji aktywności fizycznej „całej rodziny”. Zwłaszcza aktywizacji dzieci, które przechodząc w tryb nauki zdalnej, miały i nadal mają ograniczone możliwości ruchu. Nasza miejscowość Czosnów położona przy Puszczy Kampinowskiej jest idealnym miejscem do aktywnego spędzania czasu w gronie rodziny.


O Historii powstania naszego Biegu Orła


I Edycja Biegu odbyła się w 2016 r. Pierwszym organizatorem wydarzenia był Komitet Społeczny na rzecz odbudowy Pomnika Niepodległości w Czosnowie „Orzeł”, dochód w trzech pierwszych edycji wydarzenia został przeznaczony na odbudowę przedwojennego pomnika, przedstawiającego Orła zrywającego kajdany, który został wybudowany przez mieszkańców w 1928 r. w 10 rocznicę odzyskania niepodległości, zniszczony zaś został przez Niemców w trakcie II wojny światowej. Niespodziewanie w 2015 r. odnaleziono zdjęcie tego monumentu (wcześniej wydawało się, że nie pozostały żadne materialne pamiątki) i od tego momentu mieszkańcy Czosnowa postanowili na nowo wznieść Pomnik, który został odsłonięty 20 października 2018 r. W roku obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Więcej informacji o niesamowitej historii tych działań można przeczytać na: Krótka i zagmatwana historia pomnika niepodległości w Czosnowie | dzieje.pl – Historia Polski
Tegoroczny bieg ma być formą świętowania drugiej rocznicy odsłonięcia pomnika „Orzeł Niepodległości”, utrwalając tym samym historię przedwojennego monumentu dopełnioną współczesnymi wydarzeniami Bieg Orła jest także sposobem na świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości wraz z elementami świętowania 100 lecia Bitwy Warszawskiej. Ponadto kierując się wolą pierwszego organizatora biegu, by Bieg Orła nadal służył innym ludziom podjęto decyzję o przekazaniu dochodu z tegorocznej imprezy na rzecz wsparcia Nowodworskiego Centrum Medycznego. Szpital Nowodworski poniósł wielkie wydatki związane z Covid- 19. Cel biegu ma za zadanie wesprzeć szpital oraz docenić rolę tej instytucji oraz jej pracowników w codziennym życiu naszej lokalnej społeczności.
 Wzorem pierwszych czterech edycji planuje się zorganizowanie dwóch dystansów:
– 1928 m – dystans symboliczny odnoszący się do daty wybudowania Pierwszego Pomnika Niepodległości, nieklasyfikowany i bez ograniczeń wiekowych W tym roku poprowadzi go Robert Korzeniowski ;
– 5000 m – bieg klasyfikowany indywidualny: dla mężczyzn i dla kobiet; bieg klasyfikowany indywidualny: dla mężczyzn będących mieszkańcami gminy Czosnów i kobiet będących mieszkankami gminy Czosnów; bieg drużynowy.
W związku z udziałem w wydarzeniu Roberta Korzeniowskiego na obu dystansach odbędzie się oprócz biegu, chód sportowy.

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content