Proponujemy nową jakość kształcenia – rozmowa z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS) powstała w 2018 roku. Początkowo działała jako Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (WSKiP).

Jak czytamy na stronie internetowej uczelni, zmiana nazwy z WSKiP na SWWS, dokonana w roku 2021, spowodowana była koniecznością dostosowania nazwy do rozszerzonego zakresu działalności uczelni, uwzględniającego oprócz kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, również prowadzenie kształcenia przyszłych kadr organów wymiaru sprawiedliwości oraz innych służb realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

SWWS prowadzi obecnie nabór na studia prawnicze, zapewniając studentom prawa pracę w małych grupach ćwiczeniowych i indywidualne podejście do nauki, a także system mentorów dla każdego studenta, polegający na wsparciu ze strony konkretnego wykładowcy.

O SWWS mówi minister Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości:

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content